Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Dzieciom "Pomagaj"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
62 597 60 27
Adres rejestrowy
Ulica
Radosna 1
Kod pocztowy
62-872
Miejscowość
Wolica
Województwo
wielkopolskie
Powiat
kaliski
Gmina
Godziesze Wielkie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000285433
REGON
30062215200000
NIP
618-20-65-303
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym głównym celem jest pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Celem Fundacji jest:

 1. pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 2. pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich,
 3. świadczenie pomocy dzieciom chorym,
 4. prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
 5. działalność charytatywna,
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej,
 7. działalność w zakresie wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 8. podejmowanie działań w zakresie organizowania i dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
 9. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 10. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
 11. podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji,
 12. organizacja i promocja wolontariatu,
 13. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży,
 2. utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 3. organizacja transportu osób niepełnosprawnych,
 4. zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych,
 5. organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych,
 6. organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników,
 7. organizacja turnusów rehabilitacyjnych,
 8. działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów,
 9. pomoc finansowa i materialna domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym dla dzieci,
 10. pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym,
 11. finansowanie i dofinansowywanie kosztów rehabilitacji, leczenia i terapii dzieci i młodzieży chorych i niepełnosprawnych,
 12. organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,
 13. organizacja i rozdział darów,
 14. organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji,
 15. powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych poprzez które realizowane są cele statutowe fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej