Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Dzieciom "Pomagaj"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
62 597 60 27
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Radosna 1
Kod pocztowy
62-872
Miejscowość
Wolica
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Kaliski
Gmina
Godziesze Wielkie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000285433
REGON
30062215200000
NIP
618-20-65-303
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym głównym celem jest pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Celem Fundacji jest: 1. pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 2. pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, 3. świadczenie pomocy dzieciom chorym, 4. prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, 5. działalność charytatywna, 6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej, 7. działalność w zakresie wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 8. podejmowanie działań w zakresie organizowania i dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży, 9. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 10. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 11. podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji, 12. organizacja i promocja wolontariatu, 13. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży, 2. utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 3. organizacja transportu osób niepełnosprawnych, 4. zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych, 5. organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych, 6. organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników, 7. organizacja turnusów rehabilitacyjnych, 8. działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów, 9. pomoc finansowa i materialna domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym dla dzieci, 10. pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym, 11. finansowanie i dofinansowywanie kosztów rehabilitacji, leczenia i terapii dzieci i młodzieży chorych i niepełnosprawnych, 12. organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym, 13. organizacja i rozdział darów, 14. organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji, 15. powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych poprzez które realizowane są cele statutowe fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji