Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Sekcja Polska - PGW - Region Ropczyce

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Sekcja Polska - PGW - Region Ropczyce
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
17 221 03 10
Telefon
888 440 444
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
wtorek w godz. 10.00 - 11.00 w siedzibie organizacji oraz telefonicznie
Ulica
Piłsudskiego 22
Kod pocztowy
39-100
Miejscowość
Ropczyce
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Ropczycko-sędziszowski
Gmina
Ropczyce
Gmina
Ropczyce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
34
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

International Police Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji to największa międzynarodowa organizacja policyjna na świecie zrzeszająca ponad 400 000 policjantów w 66 krajach członkowskich. W założeniu niezawisłe, łączące wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, wykształcenie, pleć, rasę, kolor skóry, mowę, religię.

Dewiza stowarzyszenia - "Służyć poprzez przyjaźń".

Ropczycki Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska powstał w lutym 2011 roku i w swoich szeregach skupia 34 członków. Wspólnie z dwunastoma innymi regionami tworzy Podkarpacką Grupę Wojewódzką IPA liczącą ponad 1160 członków. Ropczycki Region IPA opowiada się za współpracą ze wszystkimi regionami i grupami wojewódzkimi w kraju oraz ze wszystkimi sekcjami narodowymi w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.

Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych funkcjonariuszy służb policyjnych, poprzez nawiązywanie kontaktów.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1. Przeprowadzanie krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych, spotkań i seminariów w celu studiowania problemów zawodowych, kulturalnych i innych. 2. Wymiana i publikacja informacji zawodowych z zakresu działalności w tym przez wydawanie publikacji fachowych i okolicznościowych Stowarzyszenia IPA Sekcja Polska. 3. Propagowanie i przeprowadzanie imprez kształcących młodzież (podróże, wymiana młodzieży, seminaria młodzieżowe). 4. Rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej z innymi sekcjami narodowymi oraz pomiędzy strukturami w kraju. 5. Inicjowanie wymiany korespondencji dla podtrzymywania i nawiązywania kontaktów oraz wspieranie nauczania nauki języków obcych. 6. Prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej dla swoich członków oraz policjantów i pracowników Policji i Straży Granicznej. 7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane w tym w zakresie edukacji bezpieczeństwa publicznego. 8. Pozostała działalność związana ze sportem w zakresie promocji imprez sportowych oraz wspomagania wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego. 9. Organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, festyny i inne imprezy rekreacyjne.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
edukacja kulturalna
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Zdzisław Kwiek, Przewodniczący
Paweł Potwora, Członek Prezydium
Zbigniew Laskowski, Skarbnik
Witold Wójcik, Sekretarz
Jan Stachowicz, Z-ca Sekretarza
Dariusz Kwaśniak, Członek Prezydium
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji