Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 697 839
Adres rejestrowy
Ulica
Stanisławskiego 28 lok. 4
Kod pocztowy
51-638
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000517580
REGON
02246025600000
NIP
8982208260
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:
a) Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju młodzieży i dorosłych, a zwłaszcza działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, rzeczniczej, oświatowej, wychowawczej i kulturalnej.
b) Wyrównywanie szans osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich usamodzielnienie i poprawa jakości życia poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową.
c) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
d) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
e) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewniania obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowania i utrwalania ich samozaradności i aktywności obywatelskiej.
f) Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Szkolenia i wydarzenia
28.06.2022
Wrocław
Płatne
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza na szkolenie skierowane do przestawicieli podmiotów ekonomii społecznej poświęcone aktualnym trendom i nowościom w obszarze funkcjonowania ES w social media i e-commerce. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2022 r.
Publicystyka
07.07.2021
Powstał Raport dotyczący realizacji i prawidłowości finansowania tzw. „własnej inicjatywy” organizacji pozarządowych w trybie przewidzianym w art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wybranych samorządach w latach 2018-2020. Jest on efektem 6-miesięcznej pracy Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. W publikacji autorstwa Damiana Wojciecha Dudały oraz Mateusza Muszyńskiego zweryfikowano działalność 34 samorządów.
Publicystyka
30.09.2020
W połowie 2020 r. roku we Wrocławiu powstała grupa branżowa ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu. Celem grupy to przede wszystkim poznanie skali problematyki wypalenia zawodowego wśród aktywistek i aktywistów oraz działaczy wrocławskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
badania naukowe

Zarząd

Damian Wojciech Dudała, Prezes Zarządu
Elżbieta Gruszczyńska, Wiceprezes Zarządu
Marcin Odelski, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej