Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 697 839
Adres rejestrowy
Ulica
Stanisławskiego 28 lok. 4
Kod pocztowy
51-638
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000517580
REGON
02246025600000
NIP
898-22-08-260
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:
a) Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju młodzieży i dorosłych, a zwłaszcza działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, rzeczniczej, oświatowej, wychowawczej i kulturalnej.
b) Wyrównywanie szans osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich usamodzielnienie i poprawa jakości życia poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową.
c) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
d) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
e) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewniania obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowania i utrwalania ich samozaradności i aktywności obywatelskiej.
f) Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Ogłoszenia
14.09.2020
Wrocław
Organizacja szuka wolontariusza, wolontariuszki
W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy: Psychologa lub os. w trakcie studiów z psychologii Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze psychologii, grywalizacji i tworzenia innowacyjnych narzędzi do rozwiązywania problemów społecznych. Zadania: 1.
Ogłoszenia
14.09.2020
Wrocław
Organizacja szuka wolontariusza, wolontariuszki
W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy: Specjalisty/-ki ds. współpracy międzynarodowej (z jęz.
Ogłoszenia
14.09.2020
Wrocław
Organizacja szuka wolontariusza, wolontariuszki
W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy: Specjalisty/-ki ds. CSR (społecznie odpowiedzialnego biznesu) Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze zrównoważonego rozwoju, społecznie odpowiedzialnego biznesu, raportów zintegrowanych. Zadania: 1.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
badania naukowe

Zarząd

Damian Wojciech Dudała, Prezes Zarządu
Elżbieta Gruszczyńska, Wiceprezes Zarządu
Marcin Odelski, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej