Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 370 25 04
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Szpitalna 5 3
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Północ
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000169795
REGON
01567861500000
NIP
525-23-00-193
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele: 1. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora. 2. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji. 3. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku. Zadania: 1. Stworzenie mechanizmów umożliwiających ocenę przestrzegania przez organizacje członkowskie standardów wynikających z istniejącej Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. 2. Zajmowanie stanowiska wobec budzących wątpliwości praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych. 3. Propagowanie standardów działań, w tym szczególnie dotyczących ich jakości i efektywności, w środowisku organizacji pozarządowych. 4. Tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań. 5. Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych i przestrzegania ich przez wszystkie zainteresowane strony. 6. Zbieranie informacji dotyczących relacji trzeciego sektora z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla praktycznej realizacji zasady pomocniczości. 7. Zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych. 8. Inicjowanie prac na rzecz budowania rzetelnego wizerunku trzeciego sektora. 9. Przygotowywanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych; 10. Prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej. 11. Rozwiązywanie konfliktów i działania mediacyjne. 12. Wzmocnienie reprezentacji organizacji pozarządowych w procesie partycypacji społecznej, w szczególności w monitorowaniu i podejmowaniu decyzji w zakresie wdrażania w Polsce Funduszy Europejskich, w szczególności: - Wsparcie pozarządowych członków Komitetów Monitorujących; - Monitoring działań pozarządowych członków Komitetów Monitorujących; - Informacje na temat zasad działania Komitetów i promowanie ich działalności poprzez publikacje i portal internetowy; - Formułowanie stanowisk OFOP w odniesieniu do procedur i dokumentów dokumentacji dotyczącej wdrażania FE; - Prace analityczne i badawcze związanych z pracą Komitetów i działaniami pozarządowych członków.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama

Zarząd

Łukasz Domagała, prezes
Weronika Czyżewska-Waglowska, wiceprezeska
Karolina Dreszer-Smalec, wiceprezeska
Przemysław Dziewitek, członek zarządu
Iwona Janicka, członek zarządu
Dariusz Supeł, członek zarządu

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji