Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
44 710 30 28
Telefon
44 710 30 28
Adres rejestrowy
Ulica
Tomaszowska 6
Kod pocztowy
97-217
Miejscowość
Lubochnia
Województwo
łódzkie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Lubochnia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000128554
REGON
59009998400000
NIP
773-17-02-890
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
131
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem OSP jest:

 1. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
  1)Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
  2)Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  3)Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4)Wykonywanie innych zdań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 2. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 3. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
 4. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 5. Oprócz w/w celów OSP realizuje następujące cele na rzecz społeczności lokalnej:
  1)Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  2)Działalność charytatywna
  3)Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  4)Ochrony i promocji zdrowia.
  5)Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  6)Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  7)Wypoczynek dzieci i młodzieży.
  8)Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  9)Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  10)Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  11)Turystyki i krajoznawstwa.
  12)Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  13)Pomoc i organizacja wolontariatu.
  14)Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań

Zarząd

Sławomir Schab, sekretarz
Michał Kopeć, skarbnik
Wiesław Stańdo, wiceprezes
Gustaw Grad, naczelnik
Andrzej Jóźwik, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej