Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
661 741 098
Adres rejestrowy
Ulica
Mazowiecka 2
Kod pocztowy
09-226
Miejscowość
Zawidz Kościelny
Województwo
mazowieckie
Powiat
sierpecki
Gmina
Zawidz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000386240
REGON
14293273600000
NIP
776-16-92-015
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasze stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem zasad wolności, równości i praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji. Skupienia lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji poszczególnych gmin i całego powiatu sierpeckiego w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami społecznymi. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie poprzez wsparcie charytatywne i opiekuńcze dla potrzebujących.Szczególną opieką obejmiemy osoby w podeszłym wieku w formie opieki w miejscu zamieszkania. Upowszechnianie idei wolontariatu i organizowanie młodych wolontariuszy do pracy społecznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej