Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
661 741 098
Adres rejestrowy
Ulica
Mazowiecka 2
Kod pocztowy
09-226
Miejscowość
Zawidz Kościelny
Województwo
mazowieckie
Powiat
sierpecki
Gmina
Zawidz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000386240
REGON
14293273600000
NIP
776-16-92-015
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasze stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem zasad wolności, równości i praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji. Skupienia lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji poszczególnych gmin i całego powiatu sierpeckiego w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami społecznymi. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie poprzez wsparcie charytatywne i opiekuńcze dla potrzebujących.Szczególną opieką obejmiemy osoby w podeszłym wieku w formie opieki w miejscu zamieszkania. Upowszechnianie idei wolontariatu i organizowanie młodych wolontariuszy do pracy społecznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej