Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Ekonomii Społecznej - TON
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
660 121 633
Adres rejestrowy
Ulica
Łazienna 1
Kod pocztowy
87-800
Miejscowość
Włocławek
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Włocławek
Adres kontaktowy
Ulica
Przedmiejska 5
Kod pocztowy
87-800
Miejscowość
Włocławek
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000385676
REGON
34090829400000
NIP
888-31-01-470
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Ekonomii Społecznej TON jest organizacją pozarządową, która prowadzi działalność pożytku publicznego. To także podmiot gospodarki społecznej, który wypracowuje dochody służące realizacji celów statutowych Fundacji.

Głównym celem Fundacji jest zrównoważony rozwój Polski, w tym Polonii oraz społeczności regionalnych i lokalnych, prowadzący do spójności społecznej i zachowania dziedzictwa narodowego.

Organizacja realizuje swoje cele poprzez wspomaganie i promowanie inicjatyw związanych z:

  • wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego
  • rozwojem kapitału społecznego, przedsiębiorczości, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej
  • zapobieganiem wykluczeniu społecznemu i wyrównywaniem szans
  • zachowaniem i promocją dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
  • integracją międzynarodową i europejską, która ma cele zbieżne z celami Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej