Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"

Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 625 43 37
Telefon
89 625 43 37
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Wolności 1
Kod pocztowy
13-100
Miejscowość
Nidzica
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
nidzicki
Gmina
Nidzica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000255619
REGON
28012476500000
NIP
984-01-77-521
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez finansowanie i organizowanie:
1) przygotowywania opracowań, analiz, dokumentacji oraz zakup usług eksperckich służących opracowaniu LSR,
2) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym tematycznie związanym z zakresem LSR, to jest seminariów, konferencji itp., szkoleń i wizyt studialnych,
3) działań mających na celu promocję regionu, w tym opracowywanie i druk. broszur, folderów, plakatów oraz materiałów audiowizualnych do bezpłatnej dystrybucji, tworzenie promocyjnych stron internetowych, zakup powierzchni reklamowych, przygotowywanie i emisję w radiu i TV materiałów reklamowych, udział w targach i innych imprezach promocyjnych, a także pomoc innym osobom i podmiotom, związanym z realizacją LSR, ich udziału w wyżej wymienionych imprezach itp.,
4) doradztwa przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, zbieżnych z LSR,
5) imprez kulturalnych (festiwale, pokazy itp.) służących promocji regionu i rozwoju jego tożsamości kulturowej,
6) rozwoju zasobów Związku, w szczególności jej zasobów ludzkich i materialnych,
7) współpracy i wymiany doświadczeń z innymi Lokalnymi Grupami Działania, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (wyjazdy studyjne, udział w seminariach organizowanych przez inne LGD),
8) a nadto poprzez prowadzenie działalności statutowej odpłatnej służącej realizacji LSR zgodnie z PKD:

  • 58.11.Z - wydawanie książek,
  • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej