Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Fundacja "Regionalis"
Kontakt
Telefon
41 278 72 02
Telefon
41 344 63 79
Adres rejestrowy
Ulica
Przemysłowa 33
Kod pocztowy
25-660
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Adres kontaktowy
Ulica
Olszewskiego 6
Kod pocztowy
25-663
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000257247
REGON
26009519200000
NIP
959-17-38-416
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Fundacji:

 1. organizacja i konsolidacja działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego, upowszechnianie idei regionalizmu oraz edukacja regionalna wśród młodzieży i dorosłych,
 2. pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 3. inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i oświatowej,
 4. rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa,
 5. ochrona środowiska, dóbr kultury i zabytków,
 6. rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej oraz agroturystyki oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 7. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

 1. popularyzację walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Świętokrzyskiej oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju Regionu Świętokrzyskiego,
 2. organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach, festynach, konkursach, przeglądach, wystawach i innych przedsięwzięciach związanych z celami Fundacji,
 3. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem wydawania własnych publikacji i czasopism,
 4. prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej w Internecie, mediach i za pośrednictwem lub we współpracy z innymi podmiotami działającymi w tym zakresie,
 5. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz promocji i rozwoju Regionu Świętokrzyskiego,
 6. finansowanie nagród i stypendiów dla osób fizycznych, organizacji i instytucji działających w zakresie związanym z celami Fundacji,
 7. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym przede wszystkim organizację konsultacji, kursów, seminariów, zajęć edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych,
 8. organizację i wspieranie akcji sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych,
 9. wspomaganie działalności lokalnych twórców pochodzących z Ziemi Świętokrzyskiej oraz wspieranie młodych talentów naukowych, artystycznych i sportowych,
 10. propagowanie dorobku i potencjału naukowego regionalnych uczelni, instytucji i ośrodków badawczych oraz dokonań indywidualnych pracowników naukowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Tomasz Kosiński, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej