Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"

Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
888 677 495
Adres rejestrowy
Ulica
Zbożowa 4
Kod pocztowy
25-416
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000249169
REGON
26006690200000
NIP
657-26-76-167
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Prowadzone działania
Zadaniem Federacji jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim podmiotów działających na rzecz:

  • propagowania czynnego uprawiania sztuki w różnych formach
  • promowania postaw otwartości kulturowej i tolerancji, przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii
  • rozbudzania zainteresowań sztuką, kulturą własnego Regionu, Polski, Europy i Świata, oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
  • zapobiegania zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
  • edukacji społecznej, szkolnej, zawodowej, podnoszenia kwalifikacji, szczególnie w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej