Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie Oraz Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie Oraz Osób Niepełnosprawnych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 255 41 61
Telefon
12 269 10 57
Adres rejestrowy
Ulica
Nowaczyńskiego 1
Kod pocztowy
30-336
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000327330
REGON
12088824800000
NIP
676-23-95-916
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
85
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.
 2. Rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 3. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia publicznego.
  5.Inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych.
 5. Integracja z lokalnym środowiskiem osób pełnosprawnych.
 6. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
 7. Podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i etyki zawodowej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej, mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
 3. Współdziałanie z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi, religijnymi oraz innymi organizacjami i grupami osób.
 4. Organizowanie i udział w spotkaniach, kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, sympozjach dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie wypoczynku połączonego z rehabilitacją, a w szczególności: wycieczek i wczasów.
 6. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
 8. Świadczenie pomocy z zakresu prawa i polityki społecznej mieszkańcom Domu oraz ich rodzinom i opiekunom.
 9. Tworzenie bazy lokalowej i bazy sprzętu do realizacji celów statutowych.

Reklama

Zarząd

Dorota Suwaj, członek
Monika Walczak, wiceprezes
Halina Walczak, prezes
Marta Dwojak-Dzierżak, członek
Ewa Ciuła, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej