Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie Oraz Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie Oraz Osób Niepełnosprawnych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 255 41 61
Telefon
12 269 10 57
Adres rejestrowy
Ulica
Nowaczyńskiego 1
Kod pocztowy
30-336
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000327330
REGON
12088824800000
NIP
676-23-95-916
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
85
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.
 2. Rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 3. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia publicznego.
  5.Inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych.
 5. Integracja z lokalnym środowiskiem osób pełnosprawnych.
 6. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
 7. Podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i etyki zawodowej członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej, mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
 3. Współdziałanie z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi, religijnymi oraz innymi organizacjami i grupami osób.
 4. Organizowanie i udział w spotkaniach, kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, sympozjach dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie wypoczynku połączonego z rehabilitacją, a w szczególności: wycieczek i wczasów.
 6. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
 8. Świadczenie pomocy z zakresu prawa i polityki społecznej mieszkańcom Domu oraz ich rodzinom i opiekunom.
 9. Tworzenie bazy lokalowej i bazy sprzętu do realizacji celów statutowych.

Reklama

Zarząd

Dorota Suwaj, członek
Monika Walczak, wiceprezes
Halina Walczak, prezes
Marta Dwojak-Dzierżak, członek
Ewa Ciuła, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej