Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Szkoła Dla Ostrów - Ostrowy Dla Szkoły

Stowarzyszenie Szkoła Dla Ostrów - Ostrowy Dla Szkoły
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 263 43 60
Telefon
32 263 43 60
Adres rejestrowy
Ulica
Starzyńskiego 41
Kod pocztowy
41-215
Miejscowość
Sosnowiec
Województwo
śląskie
Powiat
Sosnowiec
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
osoba niepełnosprawna może liczyć na pomoc przy pokonaniu schodów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000327180
REGON
24116718200000
NIP
644-34-36-308
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:
1)działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa kulturowego Ostrów Górniczych oraz pielęgnowania tradycji Szkoły.
2)nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli,sympatyków Szkoły oraz mieszkańców Ostrów Górniczych
3)udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
4)promowanie działalności i osiągnięć Szkoły oraz pracy i życia jej wybitnych absolwentów,
5)udzielanie pomocy społecznej rodzinom, uczniom i innym osobom w trudnej sytuacji życiowej
6)działalność charytatywna

Prowadzone działania
1.W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na:
1)podejmowaniu działań na rzecz ogółu społeczności Ostrów Górniczych ze szczególnym uwzględnieniem społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
2)udzielaniu wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
3)organizowaniu pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
4)zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, grupy wsparcia,
5)propagowaniu działalności kulturalno-oświatowej wśród społeczności lokalnej przez wystawianie przedstawień artystycznych, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, pokazów, przedstawień teatralnych,
6)działaniach na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży,
7)organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek oraz wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji i doradztwa.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
porządek, bezpieczeństwo publiczne

Zarząd

Agnieszka Mucha, skarbnik
Janina Pawlik, członek
Joanna Piekarz, członek
Jerzy Sierka, wiceprezes
Anna Woszczek, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej