Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Usłyszeć Afrykę w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
728 184 016
Adres rejestrowy
Ulica
Lindleya 12
Kod pocztowy
02-005
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000326769
REGON
14180977800000
NIP
525-24-50-952
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Fundacji jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i oświatowej krajom rozwijającym się na kontynencie afrykańskim.

Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez:
1) pozyskiwanie, transport i dystrybucję środków pomocy,
2) organizowanie wyjazdów wolontariuszy
3) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży humanitarnych i rozwojowych wzorców zachowań i umiejętności oraz etycznego postępowania,
4) tworzenie programów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie globalnym,
5) prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej,
6) tworzenie i wspieranie placówek pomocy,
7) prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie materiałów związanych z celem działania Fundacji,
8) pozyskiwanie informacji o miejscach wymagających pomocy,
9) organizowanie konferencji i seminariów,
10) organizowanie zbiórek publicznych,
11) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w zakresie objętym celem fundacji,
12) organizowanie kampanii informacyjnych i imprez oświatowo-kulturalnych,
13) udzielanie stypendiów edukacyjnych i socjalnych dzieciom i młodzieży afrykańskiej
14) działalność i budowa domu dla dzieci ulicy w Ugandzie
15) działalność na rzecz imigrantów i uchodźców w kraju i zagranicą
16) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego
17) sprzedaż przedmiotów darowizn na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
pomoc humanitarna, rozwojowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej