Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Bartek" na rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami Odkleszczowymi

Fundacja "Bartek" na rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami Odkleszczowymi
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Związkowa 20 lok. 2
Kod pocztowy
20-148
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000326597
REGON
06045940100000
NIP
712-31-58-860
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celami Fundacji są:
1.Prowadzenie oraz wspieranie badań naukowych dotyczących diagnostyki, leczenia oraz życia z boreliozą i innymi infekcjami odkleszczowymi
2.Prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz osób chorych na boreliozę -zwłaszcza w fazie późnej- i inne infekcje odkleszczowe oraz ich rodzin, a także osób zagrożonych tymi chorobami
3.Pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat chorób przenoszonych przez kleszcze.

Prowadzone działania
Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:
1.Tworzenie własnych oraz wspieranie organizacyjne, edukacyjne, informacyjne i finansowe innych programów, projektów i działań w zakresie chorób przenoszonych przez kleszcze, ich profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz życia z chorobą.
2.Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych na choroby odkleszczowe, a zwłaszcza dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - w miarę możliwości finansowych Fundacji
3.Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym na boreliozę i inne infekcje odkleszczowe
4.Organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz innych pracowników ochrony zdrowia na wyjazdy szkoleniowe w kraju oraz poza granice Polski
5.Organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie imprez integracyjnych osób chorych na boreliozę i inne infekcje odkleszczowe oraz ich rodzin
6.Organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, a także publikacji i wydawnictw oraz imprez charytatywnych
7.Przeprowadzanie, zlecanie, organizacja i dofinansowywanie badań naukowych, obejmujących problematykę chorób odkleszczowych
8.Tworzenie instytucji naukowo- badawczych zgodnych z celami Fundacji
9.Gromadzenie i finalizowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, koniecznego do realizacji celów Fundacji
10.Organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa
11.Monitowanie do władz w sprawie zmiany przepisów prawa, składanie zapytań, wniosków i prowadzenie korespondencji innego typu, mającej na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące chorych na choroby odkleszczowe; rzecznictwo interesów osób chorych
12.Prowadzenie punktu kontaktowego dla osób chorych, a także dla lekarzy i innych specjalistów
13.Tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowanie obiektów służących realizacji celów Fundacji
14.Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych w zakresie wymienionym w celach Fundacji

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej