Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Fundacja NOVA
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
603 330 930
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Władysława Biegańskiego 10 lok. 12
Kod pocztowy
80-808
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami, schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000326116
REGON
22076227700000
NIP
5842729371
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań: a) promocja i realizacja koncepcji kształcenia przez całe życie; b) upowszechnianie i realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności; c) promocja i realizacja koncepcji dialogu i partnerstwa międzysektorowego, a w szczególności współpracy między nauką, biznesem, administracją publiczną i społeczeństwem; d) wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych; e) promocja innowacyjnych rozwiązań dla problemów społecznych i gospodarczych; f) rozwijanie przedsiębiorczości; g) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; h) wspieranie tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń, jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej; i) przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; j) zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz wszelkim przejawom dyskryminacji; k) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich; l) budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego; m) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami; n) wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, alternatywną edukację; o) aktywizacja społeczna i zawodowa grup i osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Szkolenia i wydarzenia
13.10.2022
Gdańsk
Bezpłatne
Fundacja NOVA zaprasza Animatorów i Edukatorów działających na rzecz seniorów w Domach i Klubach Sąsiedzkich (z Gdańska, Gdyni, Sopotu) do udziału w wizycie studyjnej w Norwegii w ramach projektu pn. eduSenior finansowanego z Programu EDUKACJA (MFEOG). Udział jest bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do 21.10.2022.

Organizacja jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Realizowane usługi:
  • Doradztwo, obsługa klienta, usługi badawcze
  • Edukacja
  • Usługi społeczne

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej