Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Kiabakari
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
606 206 838
Telefon
12 294 28 70
Adres rejestrowy
Ulica
Marii i Bolesława Wysłouchów 40 lok. 57
Kod pocztowy
30-611
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000325046
REGON
12088051900000
NIP
675-14-11-764
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

 1. Wychowanie:
  Działania m.in. na rzecz wychowania lokalnych wspólnot w postawie tolerancji, wzajemnego poznania, szacunku, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych grup etnicznych, kultur i tradycji - na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym oraz międzynarodowym;

 2. Edukacja:
  Działania na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się.

 3. Zdrowie:
  Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia oraz zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej lokalnych społeczeństw.

 4. Praca:
  Działania m.in. na rzecz poprawy pozycji społeczno-ekonomicznej młodzieży i dorosłych z najuboższych warstw społecznych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet.

 5. Kultura:
  Upowszechnianie wiedzy o Afryce, w szczególności o Tanzanii - kulturze suahili, grup etnicznych w Tanzanii, oraz aktualnych problemach społeczeństwa tanzańskiego i ich przyczynach; krzewienie wolontariatu krótko- i długoterminowego w celach zacieśnienia więzów między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się; wzajemnego zrozumienia, zidentyfikowania problematyki, która mieści się w zakresie działalności statutowej Fundacji.

 6. Bezpieczeństwo żywnościowe:
  Pomoc humanitarno-charytatywna, działania wychowawczo-dydaktyczne m.in. na rzecz zdrowego żywienia, dywersyfikacji upraw, wsparcia afrykańskich programów rolnych zgodnie z ogólnym programem rozwoju rolnictwa afrykańskiego, wspierania budowania zdolności sektora prywatnego w rolnictwie na poziomie lokalnych wspólnot; seminaria, warsztaty, kursy odnośnie degradacji i jałowienia gleby, nowych metod upraw, zmian klimatycznych itp.

 7. Środowisko naturalne:
  Działania wychowawczo-dydaktyczne w celu tworzenia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, jego ochronę, wsparte konkretnymi działaniami takimi jak zakładanie szkółek leśnych, zalesianie, ochrona istniejących źródeł wody, zapewnianie dostępu do wody poprzez poszukiwanie nowych źródeł, wiercenie studni głębinowych i zwykłych, zabezpieczanie ujęć wodnych; akcje uświadamiające, czyny społeczne na rzecz ochrony środowiska, szkolenia i kursy w zakresie zalesiania, ochrony ujęć wodnych, właściwego użytkowania studni i akwenów wodnych, zabezpieczania śmieci i odpadów, wspieranie utylizacji alternatywnych paliw i źródeł energii w celu ochrony środowiska naturalnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Dorota Dziubek, Wiceprezes zarządu
Anna Maria Żychowska, Wiceprezes zarządu
Bożena Koczur, Prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej