Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
34 343 00 38
Telefon
34 387 12 39
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24
Kod pocztowy
42-202
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Adres kontaktowy
Ulica
Aleja Wojska Polskiego 124 lok. 3
Kod pocztowy
42-207
Miejscowość
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000324713
REGON
24114772000000
NIP
949-21-13-570
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej (PIMIS) rozpoczął swoją formalną działalność w marcu 2009 r. Głównymi celami stowarzyszenia są:

 • podnoszenie świadomości społecznej, promowanie i wspieranie rozwoju struktur oraz działań w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zarządzania konfliktami, polubownego rozwiązywania sporów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji), dialogu społecznego, integracji społecznej;
 • działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej;
 • działania na rzecz praw człowieka i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym:
  a) działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
  b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, bezrobociu i dyskryminacji;
 • inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;
 • działania na rzecz szeroko pojętej rehabilitacji grup szczególnego ryzyka i osób wykluczonych społecznie;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących patologii społecznych;
 • szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia;
 • przeciwdziałanie przemocy oraz interwencja kryzysowa, a także pomoc rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych;
 • zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Monika Kowalczyk-Gnyp, Członek
Izabela Krasiejko, Sekretarz
Dorota Gębuś, Wiceprezes
Edyta Widawska, Wiceprezes
Agnieszka Rutkowska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej