Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie

Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II - Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie
Kontakt
Telefon
16 632 10 72
Adres rejestrowy
Ulica
Tadeusza Kościuszki 2
Kod pocztowy
37-600
Miejscowość
Lubaczów
Województwo
Podkarpackie
Powiat
Lubaczowski
Gmina
Lubaczów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000324453
REGON
18040383000000
NIP
793-15-97-452
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji jest:

 1. organizowanie i finansowanie budowy Międzynarodowego Centrum Młodzieży w Lubaczowie,
 2. upamiętnienie pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie,
 3. utworzenie muzeum dziedzictwa kulturowego i religijnego kresów wschodnich,
 4. działanie na rzecz ochrony i zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego i kultur pogranicza wschodniego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 5. działanie na rzecz zbliżenia między narodami ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między młodzieżą Polską a młodzieżą Ukraińską, przez wymianę kulturową, religijną, dialog ekumeniczny,
 6. wspieranie rozwoju regionalnego na terenie pogranicza polsko-ukraińskiego, ułatwianie współpracy gospodarczej, promowanie ochrony środowiska,
 7. doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży,
 8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wspieranie osób niepełnosprawnych i zagrożonych społecznym wykluczeniem,
 9. działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu,
 10. prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej,
 11. edukowanie społeczeństwa, poprzez inicjowanie sprawdzonych i nowatorskich form zajęć edukacyjnych, oświatowych, profilaktycznych, kulturowych, terapeutycznych, które służą jego wszechstronnemu rozwojowi w tym organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i innych przedsięwzięć.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji