Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej "Świerkowa"

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej "Świerkowa"
Kontakt
Telefon
61 832 19 49
Telefon
61 832 34 21
Adres rejestrowy
Ulica
Świerkowa 8
Kod pocztowy
61-472
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000324434
REGON
30105699600000
NIP
783-16-49-379
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa Zespołowi Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej i jej uczniom,
 2. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, w szczególności na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego,
 3. wspomaganie Szkoły w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 4. prowadzenie szeroko pojętej promocji Szkoły oraz popularyzacja wiedzy o Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz ochrona i promocja zdrowia,
 6. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i wspólpracy z organizacjami i instytucjami o podobnych celach,
 7. upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
 8. upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 9. rozwijanie twórczości i kreatywności młodzieży,
 10. organizacja i wspomaganie wypoczynku młodzieży,
 11. działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży,
 12. wspieranie uczniów utalentowanych,
 13. prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń,
 14. upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, szerzenie edukacji społeczno - prawnej,
 15. kształtowanie osobowości młodzieży szkolnej,
  16.rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży,
 16. rozwijanie idei wolontariatu,
 17. nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów i sympatyków,
 18. promowanie działalności i osiągnięć Szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów,
 19. upowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej