Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 20 w Katowicach

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 20 w Katowicach
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
603 204 710
Adres rejestrowy
Ulica
Gen. Zygmunta Waltera Jankego 160
Kod pocztowy
40-613
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000323892
REGON
24113710000000
NIP
954-26-64-149
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a. promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osób niepełnosprawnych,
b. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
c. wspieranie szkół, zwłaszcza - Gimnazjum nr 20 w Katowicach, pomoc Szkołom w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania, oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
d. integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu,
e. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
f. inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
g. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
h. wspieranie uzdolnionych uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju,
i. pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu organizowanie młodzieży szkolnej,
j. promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
k. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi w zakresie dotyczących celów stowarzyszenia,
l. promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji,
m. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
n. promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
o. wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych, mających problemy z nauką oraz niepełnosprawnych,
p. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej