Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Dziedzictwo Dla Przysłości
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
05-807
Miejscowość
Podkowa Leśna
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski
Gmina
Podkowa Leśna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000323510
REGON
14175848900000
NIP
529-17-66-398
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i realizowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju:

 1. działania na rzecz ochrony, rewitalizacji i promocji dziedzictwa kulturowego materialnego i duchowego;
 2. działania wspierające rozwój społeczności lokalnych;
 3. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w tym dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu kulturowego;
 4. działania na rzecz zachowania i rewitalizacji kultury tradycyjnej;
 5. działania na rzecz ochrony i rewitalizacji kultury ludowej oraz ginących zawodów i rzemiosł, w tym budowlanych;
 6. nauka, edukacja, oświata, podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa na temat stanu dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju i ekologii;
 7. działania na rzecz promowania zasad zrównoważonego rozwoju miast i wsi, planowania przestrzennego oraz architektury ekologicznej i odnawialnych źródeł energii;
 8. działania wspierające rozwój gospodarczy i małej przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych;
 9. działania na rzecz współpracy międzynarodowej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami;
 10. propagowanie nowoczesnych technologii i technik ochrony i rewaloryzacji dziedzictwa;
 11. propagowanie nowoczesnych technologii i technik ekologicznych i odnawialnych źródeł energii;
 12. wspieranie działań na rzecz badań, zachowania i rewitalizacji dziedzictwa mniejszości narodowych mieszkających dawniej i dziś w Polsce.

Prowadzone działania
Ochrona zabytków, dziedzictwa.
Zrównoważony rozwój miast i wsi.
Ekologia.
Kultura.
Turystyka.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej