Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Babiląd w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
608 437 377
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Bolesław Chrobrego 21 lok. 39
Kod pocztowy
60-681
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000323056
REGON
30104907400000
NIP
972-11-93-459
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

Działanie na rzecz praw kobiet jako praw człowieka; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz likwidacji dyskryminacji matek w życiu publicznym, na rynku pracy, w społeczeństwie i kulturze; działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn; przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek; podnoszenie świadomości i edukacja w zakresie: praw kobiet, ochrony zdrowia i oświaty seksualnej, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, sytuacji ekonomicznej kobiet; podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych; upowszechnianie działań kulturotwórczych i artystycznych uwrażliwiających na problematykę płci; promocja młodych artystek krajowych oraz zagranicznych jak i ich osiągnięć twórczych; działalność edukacyjna, wychowawcza, resocjalizacyjna, terapeutyczna i integracyjna poprzez sztukę; prowadzenie działalności integrującej środowiska twórcze poprzez aktywność towarzyską, kulturalną i rekreacyjną; wspieranie rozwoju kobiet, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet; promocja postaw przedsiębiorczych wśród kobiet; propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalno - artystycznym; wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu; wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania w podobnym zakresie co stowarzyszenie; prowadzenie działalności integrującej członkinie/członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; upowszechnianie informacji o organizacjach i inicjatywach na rzecz kobiet; pomoc społeczna i psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej