Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
797 866 554
Adres rejestrowy
Ulica
Rybnicka 27
Kod pocztowy
02-405
Miejscowość
Warszawa-Włochy
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Włochy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000405256
REGON
14591853000000
NIP
522-29-92-861
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Fundacji im. ks. Prof. Ryszarda Rumianka jest kształtowanie pięknej, mądrej, dobrze wykształconej i gotowej do w pełni świadomego i odpowiedzialnego dorosłego życia polskiej młodzieży.

Pomagamy osobom narażonym na marginalizację - chorym, niepełnosprawnym, starszym i niedostosowanym społecznie. Fundacja pragnie włączyć się w kształtowanie silnej i zdrowej rodziny, mającej największy wpływ na wychowywanie polskich dzieci. Wierzymy że dobrostan i rozwój polskich rodzin to najszybsza droga do sukcesu i powodzenia naszej Ojczyzny.

Uważamy za naszą misję zachowanie i rozpowszechnianie dorobku naszego Patrona - tak aby pamięć o Księdzu Rumianku i jego działalności trwała i była pożytecznie wykorzystywana.

Cele Fundacji:

  • Prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej w prawem dozwolonej formie, udzielanie pomocy i opieki osobom potrzebującym, niedostosowanym społecznie, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, starszym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej, w tym wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu;
  • Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób potrzebujących;
  • Prowadzenie działalności wychowawczej w duchu wartości chrześcijańskich;
  • Propagowanie idei pomocy bliźnim i wspieranie postaw społecznych temu sprzyjającym;
  • Promocja i organizacja wolontariatu, w tym wspieranie wolontariatu misyjnego;
  • Wspomaganie pod względem technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, charytatywną bądź opiekuńczą, a także jednostek organizacyjnych działających na podstawie ustawy o stosunku państwa do kościoła katolickiego w RP, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie;
  • Przyczynianie się do rozwoju cmentarza parafialnego, zabytków oraz dziedzictwa chrześcijańskiego i narodowego, zwłaszcza na terenie parafii.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej