Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Młody Olimpijczyk"
Kontakt
Telefon
48 366 53 30
Telefon
48 366 53 30
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedlowa 36
Kod pocztowy
26-611
Miejscowość
Radom
Województwo
mazowieckie
Powiat
Radom
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000404482
REGON
14592059600000
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele i zadania Stowarzyszenia:

1.Podstawowym celem jest stworzenie warunków do wzrostu poziomu jakości edukacji oraz rozwoju intelektualnego, społecznego i kulturalnego.
2.Cele szczegółowe Stowarzyszenia:
a.inicjowanie i wspieranie działań na rzecz jakości kształcenia dzieci, i młodzieży, a także społeczności Miasta Radomia i powiatu radomskiego,
b.inicjowanie i wspieranie działań na rzecz doradztwa zawodowego wśród młodzieży i dorosłych,
c.działania na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych ubóstwem, alkoholizmem, narkomanią oraz wykluczeniem społecznym i cyfrowym,
d.działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin,
e.wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia,
f.promowanie i wykorzystanie nowoczesnej myśli pedagogicznej i metod edukacyjnych,
g.działania na rzecz podtrzymania tradycji narodowej i państwowej oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej, społecznej,religijnej i kulturowej,
h.promowanie zdrowego stylu życia,
i.współpraca z instytucjami edukacyjnymi krajowymi
i zagranicznymi, w realizacji zadań, przedsięwzięć oraz projektów,
j.prowadzenie działalności charytatywnej,
k.udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i ich rodzinom,
l.realizowanie programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania patologizacji życia społecznego.
3.Do zadań Stowarzyszenia należą między innymi:
a.przygotowanie i publikowanie materiałów informacyjnych (broszury, foldery, ulotki, książki, opracowania, itp.),
b.organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, sympozjów, konferencji, festynów, imprez kulturalno-oświatowych,
c.organizowanie spotkań różnych partnerów społecznych, instytucjonalnych w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć,
d.tworzenie odpowiednich instrumentów wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
e.tworzenie programów rozwoju dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej,
f.pozyskiwanie środków na realizację celów stowarzyszenia,
g.rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej,
h.inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Małgorzata Gregier, skarbnik
Zofia Kosacka, sekretarz
Anna Ostrowska, wiceprezes
Magdalena Filipowska, wiceprezes
Agnieszka Nowosińska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej