Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Wsi Ulesie w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Ulesie 99 lok. 4
Kod pocztowy
59-222
Miejscowość
Ulesie
Województwo
dolnośląskie
Powiat
legnicki
Gmina
Miłkowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000403835
REGON
02178055600000
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

1) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju gminy Miłkowice; 2) wszechstronny rozwój wsi; 3) równouprawnienie i aktywizacja zawodowa kobiet; 4) promowanie i działanie na rzecz obszarów wiejskich; 5) działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z obszarów wiejskich; 6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 7) integrowanie społeczeństwa gminy w poczuciu patriotyzmu, demokracji i tolerancji; 8) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej; 9) działania wspomagające rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 10) propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy; 11) działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej; 12) przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i czynnej ochrony przyrody; 13) aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej; 14) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 15) współpraca z wyższymi uczelniami, szkołami średnimi w zakresie badań naukowych, kształcenia dzieci i młodzieży; 16) działania w zakresie upowszechniania turystyki, kultury fizycznej i sportu; 17) współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; 18) przygotowanie publikacji o rozwoju i osiągnięciach gminy Miłkowice; 19) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 20) pozyskiwanie sponsorów i gromadzenie funduszy na działalność; 21) działalność charytatywna.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej