Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Business Revolutions
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
03-813
Miejscowość
Warszawa-Praga-Południe
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000403098
REGON
14594905100000
Rok powstania
2011
Rok zakończenia działalności
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; 3. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami; 4. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy; 5. Działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie; 6. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu UE i programów pomocowych; 7. Działalność oświatowa, naukowo - techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna; 8. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska; 9. Promocja regionu w Polsce i na świecie; 10. Wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej; 11. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych; 12. Promowanie idei ekonomii społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki w biznesie oraz zarządzania poprzez wartości; 13. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej