Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Wolność Od Religii
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
531 971 030
Adres rejestrowy
Ulica
Chopina 41 lok. 2
Kod pocztowy
20-023
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000403073
REGON
06135656000000
NIP
712-32-67-431
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2014
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Ochrona praw mniejszości bezwyznaniowej oraz obrona przed religią.

Wizja:
Polska w której rozdział Państwa od Kościoła nie jest wyłącznie teoretyczny.
Polska, w której władza zachowuje bezstronność w sprawach światopoglądowych.
Polska, w której wyznanie jest sprawą prywatną każdego obywatela.
Polska, w której edukacja publiczna pozbawiona jest indoktrynacji (na rzecz myślenia krytycznego i kształtowania postaw obywatelskich).
Polska, w której instytucje publiczne są neutralne światopoglądowo i politycznie.

Celami Fundacji są:
a) działania na rzecz informowania opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu i promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa,
b) wspieranie procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i umacnianie samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata oraz popularyzację metody i wiedzy naukowej,
c) rozwój świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego,
d) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich, w szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego,
e) upowszechnianie tolerancji i szacunku wobec wyznawców innych religii oraz niewierzących,
f) udzielanie wsparcia i pomocy osobom i organizacjom dyskryminowanym na tle religijnym,
g) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, medycznym i opiekuńczym,
h) niesienie pomocy finansowej i rzeczowej potrzebującym osobom fizycznym, jak i prawnym,
i) badanie współczesnych zjawisk kulturowych i ich społecznego oddziaływania,
j) wspieranie działań organizacji o podobnym profilu działalności.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej