Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie "Damski Świat"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Lubliniecka 31
Kod pocztowy
42-284
Miejscowość
Herby
Województwo
śląskie
Powiat
lubliniecki
Gmina
Herby
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000400934
REGON
24278171900000
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Integracja środowisk kobiecych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 2. Działanie na rzecz przestrzegania praw kobiet, 3. Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin, 4. Ochrona i promocja zdrowia w tym profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych, 5. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet, 6. Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych, 7. Promowanie kobiet, dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, 8. Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn, 9. Organizacja spotkań z ludźmi reprezentującymi różne dziedziny życia, 10. Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, integracja zawodowa i społeczna kobiet, osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, 11. Działalność charytatywna i pomoc społeczna, 12. Praca z dziećmi i młodzieżą, szczególnie z rodzin zagrożonych patologią, 13. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 15. Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 16. Promocja i organizacja wolontariatu, 17. Promocja i ochrona środowiska naturalnego, 18. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, również zamieszkałych na terenach wiejskich, 19. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 20. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 21. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i przyrody, 22. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, propagowanie zdrowego stylu życia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej