Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja "Zaczyn"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 513 775
Telefon
506 952 271
Adres rejestrowy
Ulica
Radziwie 5 lok. 229
Kod pocztowy
01-164
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000400912
REGON
30204583600000
NIP
7831686506
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2016
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja ZACZYN działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Naszym celem jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej. Fundacja stara się wyposażyć osoby 60, 70 czy 80+ w kompetencje pozwalające na swobodne prowadzenie działań społecznie użytecznych, rozwijających społeczności lokalne oraz rzeczniczych.

Zespół Fundacji jest realnie międzypokoleniowy, dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć żywą wspólnotę, zaangażowaną w projekty obywatelskie. Nasz najmłodszy członek zespołu ma 25 lat, a najstarszy ponad 80.

TELEWIZJA POKOLENIA
Jesteśmy inicjatorem internetowej telewizji dla dojrzałych widzów. W naszej ofercie znajduje się 9 programów, których odcinki mają swoją premierę na naszym profilu na Facebooku, YouTube i stronie internetowej w wybrane dni tygodnia. To innowacyjny projekt, dostosowany do wymagań osób starszych - zarówno pod względem formy jak i treści. https://www.facebook.com/TelewizjaPokolenia

INSTYTUT POLITYKI SENIORALNEJ SENIOR.HUB
To pierwsza w Polsce jednostka badawcza i doradcza zajmująca się tematami z obszaru polityki senioralnej prowadzonej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Jesteśmy innowacyjnym think-tankiem, z którym współpracuje kilkudziesięciu badaczy z różnych dziedzin. Nasza jednostka jest jedyną w Polsce instytucją badawczą nie związaną z publiczną jednostką naukową, zdolną do współtworzenia partnerstwa badawczych w większości obszarów. Konstruktywnie współpracujemy z sektorem innowacyjnym, sektorem biznesowym, jednostkami centralnymi administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, mediami masowymi.
https://seniorhub.pl/

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA
Angażujemy osoby 60+ w aktywność obywatelską poprzez cykliczny program edukacyjny "Zdaniem Seniora", realizację programów wolontariatu międzypokoleniowego, projekty edukacyjne i konsultacje społeczne. Trwale włączamy osoby 60+ w aktywności wspólnotowe, od których oddalili się bądź wcześniej w nich uczestniczyli jedynie w ograniczonym zakresie. Przekazujemy niezbędne kompetencje do obywatelskiego działania we współpracy z ludźmi w każdym wieku. Budujemy wspólnotę międzypokoleniową, wzajemnie ucząc się od siebie. Pobudzamy postawę obywatelską i wiarę we własne możliwości, by aktywnie brać udział w aktywnościach partycypacyjnych.

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY
Ważnym elementem naszej działalności jest troska o dostęp do informacji. Prowadzimy badania naukowe, monitorujemy na bieżąco wiadomości dotyczące rynku senioralnego, polityki senioralnej oraz ekonomii społecznej, by móc później przekazać w przystępny sposób tę wiedzę seniorom czy samorządowcom. W ramach działalności wydawniczej prowadzimy pisma, które umożliwiają nam dotarcie z informacją do jak największej grupy osób. "Polityka Senioralna" to jedyne w Polsce pismo eksperckie, a "Zdaniem Seniora", jedyne autentyczne senioralne i w pełni profesjonalne pismo, tworzone w większości z dziennikarzy 60+.

BUDOWANIE WSPÓLNOTY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
Nasza Fundacja jako jedna z nielicznym składa się z zespołu realnie międzypokoleniowego. Czerpiemy z tego doświadczenia, dzięki czemu możemy trwałe włączać osoby 60+ w aktywności społeczne, od których oddalili się bądź wcześniej ich one nie interesowały. Przekazujemy kompetencje niezbędne do obywatelskiego działania we współpracy z ludźmi w każdym wieku. Nasze programy realizujemy m.in. we własnych Centrach Społecznych, zarówno w Warszawie, jak i w niewielkich gminach mazowieckich. Wspieramy również inne organizacje senioralne, które zapraszają nas do współpracy.

INTEGRACJA CYFROWA
Dzięki naszym działaniom międzypokoleniowym stworzyliśmy projekty integracji cyfrowej, by wkluczyć seniorów i seniorki w komunikację elektroniczną i tym samym ułatwić im codzienne funkcjonowanie. Do tysięcy osób 60+ w całej Polsce docieramy dzięki dwóm metodom szkoleniowym. Organizujemy kursy komputerowe od podstaw, przekazując nowoczesnymi metodami tylko tę wiedzę, z której seniorzy i seniorki będą mogli skorzystać. Pogłębiamy także już zdobyte umiejętności poprzez zaawansowane kursy wykorzystywania Internetu.

PARADA "DOJRZALI WSPANIALI" I PIKNIK POKOLEŃ
Zainspirowani pomysłem słynnej DJ Wiki stworzyliśmy projekt Parady Seniorów i Pikniku Pokoleń "Dojrzali Wspaniali". W dotychczasowych edycjach Parady wzięło już udział 30 000 osób z ponad 60 miejscowości ze wszystkich województw. Co roku docieramy z kampanią społeczną dotyczącą warunków życia najstarszych z nas do 20 milionów osób. Razem pokazujemy ogromny potencjał społeczny osób 60+, przełamując liczne stereotypy. Przybliżamy też Polakom i Polkom wyzwania starzenia się. Co roku upominamy się o stworzenie spójnej polityki senioralnej państwa.

ZMIANA WIZERUNKU OSÓB 60+
Prowadzimy liczne projekty, których celem jest poprawa wizerunku osób 60+. Łamiemy stereotypy i budujemy mosty pomiędzy pokoleniami. Jedną z kampanii flagowych jest akcja "Zauważeni" prowadzona wspólnie z TVN i magazynem Uwaga!. jest to największa w Polsce akcja społeczne i edukacyjna dotycząca wyzwań starzenia się. Aby zaangażować w nią młodsze pokolenie zorganizowaliśmy wraz z redakcją programu ogólnopolski konkurs dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnym. Ideą jego jest zapoznanie młodzieży z sytuacją osób starszych w naszym kraju i uruchomienie międzypokoleniowej współpracy i komunikacji w środowiskach lokalnych. Więcej o akcji na: www.zauwazeni.tvn.pl

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
28.04.2021
Ponad połowa (59,5%) badanych osób 60+ w Polsce deklaruje, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Co więcej, spada ich aktywność fizyczna, wzrasta zmęczenie wynikające z obostrzeń, a także trudności związane z korzystaniem z usług leczniczych. To wyniki pierwszego w Polsce bad2ania jakości życia osób 60+ w trakcie pandemii COVID-19, które przeprowadził SeniorHub. Instytut Polityki Senioralnej
Publicystyka
03.03.2015
Fundacja ZACZYN przedstawia pierwszy numer pisma „Polityka Senioralna” – jedynego w Polsce magazynu eksperckiego poświęconemu społecznym wyzwaniom starzenia, strategiom na rzecz wsparcia seniorów, działaniom instytucji w projektowaniu polityki senioralnej na poziomie lokalnym i krajowym. Kwartalnik jest skierowany do samorządowców, urzędników, dziennikarzy, aktywistów organizacji pozarządowych, pracowników sektora wsparcia społecznego.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Fundacja posiada oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej. Oddziały funkcjonują w dzielnicach miasta Warszawy, a także poza Warszawą, tj. w punktach, gdzie prowadzimy lokalne dziania projektowej. Posiadamy następujące oddziały terenowe: Oddział Warszawa Stare Miasto, Oddział Warszawa Mokotów, Oddział Płock, Oddział Drobin.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej