Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nowość: ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja "W Jedności Siła"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
889 588 315
Telefon
506 282 675
Adres rejestrowy
Ulica
Wrocławska 18
Kod pocztowy
63-400
Miejscowość
Ostrów Wielkopolski
Województwo
wielkopolskie
Powiat
ostrowski
Gmina
Ostrów Wielkopolski
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Parter.
Adres kontaktowy
Ulica
Komuny Paryskiej 2B lok. 6
Kod pocztowy
63-400
Miejscowość
Ostrów Wielkopolski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000400154
REGON
30196149400000
NIP
6222778252
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2015
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Fundacji jest:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działania w sferze wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej,
 • działania w sferze turystyki i krajoznawstwa,
 • działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Ryszard Kamiński, Prezes Zarządu Fundacji
Małgorzata Łabęcka, Wiceprezes Zarządu Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej