Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Pójdźmy Razem"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Kołłątaja 10 lok. 9
Kod pocztowy
24-100
Miejscowość
Puławy
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
Gmina
Puławy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000398681
REGON
06135083000000
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji jest: - upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych, przewlekle chorych, dzieciach, młodzieży mających trudności w nauce i zachowaniu oraz o osobach starszych. Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz wszystkich innych osób potrzebujących tego typu działań w zakresie uczenia, rehabilitacji, terapii, edukacji. Wspieranie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz innych osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem w społeczeństwie w ich działaniach. Otaczanie wszystkich niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności oraz przewlekle chorych, a także osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych, tworzenie warunków do włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia. Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Upowszechnianie wiedzy na temat osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz innych osób mających problemy z właściwym funkcjonowanie w społeczeństwie. Ochranianie interesów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w miejscu ich nauki, pracy, zamieszkania oraz w instytucjach. Zaspokajanie potrzeb materialnych, kulturalnych i socjalnych tych osób. Tworzenie warunków dla pełniejszej samorealizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Integracja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób mających problem z właściwym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej, propagowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie. Niwelowanie wszelkich barier ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym. Integracja polskich środowisk osób niepełnosprawnych ze środowiskami osób niepełnosprawnych w innych krajach Europy i świata.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej