Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Fundacja Brat Słońce
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
12 423 18 98
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Biuro czynne w godz. 8.00 - 16.00.
Ulica
Żółkiewskiego 14
Kod pocztowy
31-539
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro znajduje się na parterze budynku, wejście do budynku z podjazdem.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000397954
REGON
12241427600000
NIP
6751462135
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2014
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Brat Słońce wspiera wiele działań prowadzonych przez braci franciszkanów krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. Patronem Fundacji jest św. Franciszek, którego osoba stanowi inspirację dla działań Fundacji i wskazuje, jak w praktyce troszczyć się o ludzi i otaczający nas świat oraz pozytywnie zmieniać rzeczywistość. Troszczymy się o rozwój społeczny i duchowy odbiorców naszych działań.

Angażujemy się w:

 • formację dzieci i młodzieży,
 • pomoc charytatywną,
 • wsparcie w kryzysach,
 • edukację i naukę,
 • organizację wydarzeń kulturalnych,
 • renowację zabytków.

Przeszłość kształtuje przyszłość - wolontariat

Naszym celem jest rozwijanie i pielęgnowanie wśród młodych ludzi pamięci o polskiej przeszłości. Szczególnie bliska naszym sercom jest historia Kresów Wschodnich. Budując wzajemne zaufanie wśród młodego pokolenia Ukraińców i Polaków "po obu stronach granicy", chcemy aby tragiczna przeszłość tych terenów, jak i narosłe stereotypy zostały przezwyciężone i zamieniły się na wspólne działanie w oparciu o ideały braterstwa i pokoju.

Zeszłego lata 19 wolontariuszy naszej Fundacji wzięło udział w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" w ramach projektu "Wolontariat dla Kresów". W dniach 6-18.07.2015 r. w Bołszowcach na Ukrainie, młodzi ludzie z różnych części Polski oczyszczali cmentarz z dzikiej roślinności, usuwali gruz, oczyszczali nagrobki. Teren cmentarza porastały chwasty, krzewy i drzewa przekraczające dwa metry wysokości. Wiele grobów było zniszczonych i zdewastowanych. Udało im się odkryć i udokumentować ponad 30 grobów.
Wolontariusze o swoim doświadczeniu opowiadali w ten sposób:
Czytanie historii na żywo i odkrywanie jej wśród traw i chaszczy stanowiło wspaniałą i niecodzienną lekcję patriotyzmu, ale i odkrywania naszych narodowych korzeni.
Praca na cmentarzu była dość ciężka. Raz w upale, innym razem w deszczu. Ale w sumie dająca wielką satysfakcję. Zwłaszcza w momentach odkrywania wśród wyciętych zarośli niewidocznych wcześniej nagrobków.
Podczas tej przygody, pracy na cmentarzu przeżycia były różne. Od małej rozpaczy na widok stanu, w jakim znajdował się cmentarz - wszystko było bardzo zapuszczone - do ogromnej radości po ciężkim okresie pracy, gdy można było zobaczyć piękne groby. Wykonaliśmy kawał roboty, ale widać ile jeszcze pracy czeka na przyszłość. Jesteśmy bardzo zadowoleni.

Szukając rozwiązań - poradnia

Fundacja prowadzi poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychoterapię uzależnień oraz poradnictwo duszpasterskie.
Poradnictwo psychologiczne polega na szukaniu wyjścia z trudnych sytuacji życiowych za pomocą wiedzy psychologicznej. W czasie jednego lub kilku spotkań podejmuje się próby nazwania problemu i określenia sposobów jego rozwiązania.
Nasza pomoc skierowana jest m.in. do osób:

 • przeżywających kryzysy rozwojowe,
 • znajdujących się w żałobie,
 • mających trudności wychowawcze,
 • szukających wsparcia w chorobie,
 • stojących wobec poważnych decyzji.
  Psychoterapia jest metodą leczenia poprzez dialog, której celem jest osiągnięcie zmian samopoczucia i zachowania osoby. Obejmuje ona dłuższy okres czasu, w którym diagnozuje się obszar problemowy i podejmuje pracę nad nim.
  Nasza pomoc skierowana jest do osób:
 • odczuwających zaburzenia nastroju,
 • przeżywających trudności w relacjach,
 • niezadowolonych ze swego funkcjonowania,
 • zainteresowanych lepszym rozumieniem siebie,
 • potrzebujących wsparcia podczas długotrwałego leczenia farmakologicznego.
  Poradnia świadczy swoje usługi odpłatnie, jak również nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, w zależności od sytuacji finansowej osób korzystających z poradnictwa.

Szkoła w Peru

Nasza Fundacja angażuje się w działania charytatywne. W tym roku wsparliśmy m.in. dzieci uczęszczające do szkółki wyrównawczej w Pariacoto w Peru. Współorganizowaliśmy w 2015 r. koncert misyjno-charytatywny "Fides et Ratio".
W Pariacoto i okolicy, poziom nauczania w szkołach jest dość niski. Wiele dzieci nie ma oparcia w rodzicach, którzy niejednokrotnie sami nie ukończyli szkoły i nie widzą potrzeby edukacji swoich dzieci. Programem pomocy edukacyjnej objęte są dzieci, które z różnych przyczyn nie radzą sobie w szkole. Wiele z nich niedawno przeprowadziło się z wiosek położonych w wysokich Andach, gdzie nie było szkoły albo poziom nauczania był bardzo niski.
Uczęszczający do szkółki prowadzonej przez franciszkanów często pochodzą z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i socjalnej. Coraz częstszym problemem jest rosnąca liczba dzieci, których rodzice wyjeżdżają z miasta lub kraju w poszukiwaniu pracy. Zdarza się, że mali uczniowie parafialnej szkółki pozbawieni są opieki rodziców, mieszkają u dziadków czy krewnych, lub są wychowywani przez starsze rodzeństwo.
Oprócz wyrównawczej szkółki parafialnej w centrum pastoralnym franciszkanie planują zbudować i wyposażyć salę komputerową i bibliotekę, która będzie służyła również najmłodszym.

Prezent na Ukrainie

Fundacja Brat Słońce od kilku lat wspiera potrzebujących na Ukrainie. W 2015 r. pomogliśmy rodzinie Uchodźców z Donbasu na Ukrainie, którzy schronili się we franciszkańskim klasztorze w Boryspolu.
Anastazja i Roman od września 2014 roku zamieszkali w Boryspolu. Są uciekinierami z Doniecka. Razem z dwójką swoich dzieci: Natalią (4 lata) i Igorem (9 lat) wyjechali ze swego domu w maju 2014 roku z nadzieją, że wojna szybko się skończy i opuszczają rodzinną ziemię tylko na jakiś czas. Mieszkali tymczasowo u rodziny i znajomych, ale konflikt zbrojny nie ustawał. W końcu dotarli do Obwodu Kijowskiego. Schronienia udzielili im franciszkanie z Boryspola.
Przez pół roku, do momentu znalezienia mieszkania, rodzina korzystała z ciepłych posiłków wydawanych w klasztorze. W okresie jesienno-zimowym dzieci chorowały i wymagały leczenia, zakonnicy zaopatrywali ich w lekarstwa.
W październiku Igor poszedł do szkoły, potrzebował zeszytów, książek i innych przyborów szkolnych, otrzymał je od braci franciszkanów.
Natalia i Igor, jak inne dzieci, kochają prezenty. Z okazji urodzin i w okresie świątecznym dzieci otrzymały upominki przygotowane przez franciszkanów z Boryspola.
Kiedy rodzina wynajęła mieszkanie, otrzymała też wsparcie na wyposażenie nowego miejsca pobytu.
Z zebranych przez Fundację Brat Słońce środków wparliśmy również rodzinę pani Tatiany (matkę i trójkę dzieci), która została bez środków do życia, gdy mąż - jedyny żywiciel rodziny wyjechał na front na Wschodnią Ukrainę. Pomogliśmy także finansowo rodzinie uchodźców z Ługańska, podczas aklimatyzacji w nowym miejscu, w okresie poszukiwania pracy. Wsparcie otrzymało też dwóch rannych żołnierzy - Wasyl i Jurij, którzy leczeni byli w Kijowie po odniesieniu ciężkich ran na froncie.
*imiona obdarowanych zostały zmienione.

Wielowymiarowa edukacja

Fundacja Brat Słonce organizuje i wspiera wiele inicjatyw edukacyjnych. Jest to wyjście na przeciw potrzebom i oczekiwaniom osób z nami współpracujących i korzystających z działań Fundacji Brat Słońce.
W roku 2015 młodzi i dorośli korzystali z szerokiego wachlarza szkoleń, warsztatów i kursów:

 • Warsztaty muzyki liturgicznej,
 • Warsztaty dziennikarskie (filmowania i montażu),
 • Kurs języka ukraińskiego,
 • Szkolenie dla wolontariuszy (przygotowujące do pracy na rzecz Kresów Wschodnich),
 • Warsztaty wyrobu świec dekoracyjnych,
 • Kursy Alfa (kursy ewangelizacyjne),
 • Szkoła Sług Ducha (trzymiesięczny kurs biblijny).

Dobra kultura

Nasza Fundacja angażuje się także w promowanie pokoju i dobra poprzez wydarzenia kulturalne. Co roku organizujemy imprezę plenerową pn. "Dzień Świętego Franciszka" w Krakowie. W czasie tego pikniku odbywają się koncerty, prezentacje inicjatyw franciszkańskich, pokazy filmów, wystawy, warsztaty dla najmłodszych, kiermasze, degustacje. Co roku kwestujemy też na wybrany cel, w tym roku było to wsparcie misji w Peru.

Nasi wolontariusze i współpracownicy przygotowywali też paczuszki z tradycyjnym siankiem wigilijnym i opisem tej zanikającej tradycji. Następnie rozprowadzali je w bazylice franciszkanów w Krakowie. Dochód z kwesty został przeznaczony na organizację znanej franciszkańskiej "Żywej Szopki", która w okresie Bożego Narodzenia pomaga odwiedzającym głębiej i radośniej przeżyć tajemnicę wcielenia.

Fundacja Brat Słońce aktywnie uczestniczyła też w przygotowaniu uroczystych obchodów beatyfikacji dwóch polskich męczenników franciszkanów - o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Nasi wolontariusze rozprowadzali materiały informacyjne o nowych błogosławionych.

Poznajmy się

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z działaniami Fundacji Brat Słońce. Jest to możliwe poprzez odwiedzenie naszej strony lub fanpage’a na facebooku. Można spotkać się z nami osobiście w biurze Fundacji lub porozmawiać telefoniczne, chętnie odpowiemy na wszelkie na pytania.
Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania. Form współpracy jest wiele: uczestnictwo w inicjatywach przez nas organizowanych, wolontariat, sponsoring, partnerstwo. Jak powiedział nasz patron - św. Franciszek z Asyżu: "Póki mamy czas, czyńmy dobro".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Bronisław Staworowski, Prezes
Jacek Michno, Członek Zarządu
Jan Szewek, Członek Zarządu
Magdalena Surmacz, Dyrektor
Agnieszka Łagan, Asystent PR i koordynator wolontariatu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej