Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych "Przyjazny Krąg"

Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych "Przyjazny Krąg"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 889 722
Adres rejestrowy
Ulica
Płk. Dąbka 79
Kod pocztowy
82-300
Miejscowość
Elbląg
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Elbląg
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Wejście po schodach zewnętrznego balkonu prowadzącego do drzwi wejściowych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000396285
REGON
28134796400000
NIP
578-31-08-011
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Prowadzimy Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej dla młodzieży gimnazjalnej oraz Akademię Aktywnego Seniora dla osób 60+. Wszystkie wymienione grupy otaczamy opieką psychologiczną, socjoterapeutyczną, organizujemy różnorodne zajęcia pozwalające na rozwój zainteresowań i uzdolnień (zajęcia plastyczne, nauka tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży, zajęcia kulinarne, rękodzieło, gimnastyka korekcyjna i usprawniająca, kurs komputerowy). dbamy o możliwość aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego (wycieczki, wyjścia do kina i teatru, wspólne imprezy integracyjne, spotkania z ciekawymi postaciami życia kulturalnego, politycznego, przedstawicielami różnych zawodów). Współpracujemy z rodzicami organizując dla nich warsztaty podnoszące ich umiejętności wychowawcze np. tzw. Szkołę dla rodziców. Współpracujemy również z różnymi instytucjami: MOPS-em, szkołami, kuratorami, Bankiem Żywności. W czasie wakacji wyjeżdżamy z dziećmi na obozy socjoterapeutyczne, organizujemy półkolonie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Maria Gallera, prezes
Janina Szafran, wiceprezes
Lidia Kacała, przewodnicząca komisji rewizyjnej
Dorota Tybuś, skarbnik
Grażyna Migacz, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej