Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

United Nations Association - Poland
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Kobierzyńska 117A lok. 8
Kod pocztowy
30-382
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000395887
REGON
145232650
NIP
7010315068
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
45
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

United Nations Association Poland - Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. W szczególności prowadzimy programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. Z pasją i zaangażowaniem propagujemy wartości demokratyczne, dialog międzykulturowy oraz aktywność obywatelską.

Rozumiejąc ogromną wagę edukacji i wymiany poglądów, w nasze programy angażujemy młodzież, zarówno szkół podstawowych, średnich, jak i uczelni wyższych oraz wszystkich tych, którzy chcą dzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Ponadto, wspieramy młodych liderów społecznych i budujemy przyjazne relacje pomiędzy młodzieżą naszego kraju i państw trzecich.

Działamy za pośrednictwem internetu, social-mediów; organizujemy eventy, kampanie tematyczne, dyskusje panelowe, spotkania i sympozja. Jednocześnie, realizujemy pięć niezależnych programów, z których dwa: „Agenda 2030 - Polska dla Zrównoważonego Rozwoju” i „ONZ dla Młodych - Model United Nations” skierowane są bezpośrednio do młodzieży, zaś pozostałe: „Polska 3D – Debata, Dyplomacja, Dialog”, „Demokracja i Prawa Człowieka” oraz „Polska w ONZ” - mają charakter otwarty. Ponadto, w ostatnim półroczu zorganizowaliśmy m.in. II ogólnopolski szczyt organizatorów konferencji Model United Nations (MUN), cykl debat w wielu miastach Polski pt.: Zrównoważony rozwój lokalny, a perspektywa mieszkańców i młodzieży; jesteśmy w trakcie kampanii informacyjnej 'Skradzione zabawki' w ramach obchodów 30-ej rocznicy konwencji o prawach dziecka. Przed nami wiele pomysłów i planów do realizacji.

Stawiamy sobie ambitne cele skupiające się między innymi wokół:

 • propagowania wartości demokratycznych, dialogu międzykulturowego oraz wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • promowania dorobku międzynarodowego w dziedzinie systemów prawnych, politycznych i ekonomicznych;
 • budowanie przyjaznych relacji pomiędzy młodymi mieszkańcami naszego kraju oraz państw trzecich;
 • wspierania młodych liderów społecznych;
 • wspierania procesu edukacyjnego w zakresie prawa i stosunków międzynarodowych oraz współpracy gospodarczej i społecznej państw;
 • promowania działań na rzecz globalnego pokoju, sprawiedliwości, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i rozbrojenia;
 • popularyzacji zasad dyplomacji i protokołu dyplomatycznego;
 • promowania poszanowania praw człowieka i fundamentalnych wolności obywatelskich w Polsce i na świecie;
 • prowadzenia, wspierania i promowania badań naukowych, analiz oraz gromadzenia i przekazywania informacji na temat celów i ideałów Karty Narodów Zjednoczonych oraz działalności całego systemu Narodów Zjednoczonych;
 • wzmacniania roli organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji współpracy międzynarodowej;
 • informowania opinii publicznej na temat bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowej;
 • wspierania budowy i rozwoju aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą.

Nasze cele, misję i wizję realizujemy w ramach aktywności i działań w 5 rożnych programach:

 • Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog;
 • Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju;
 • ONZ dla Młodych i Model United Nations;
 • Demokracja i Prawa Człowieka;
 • Polska w ONZ.

About

United Nations Association Poland, implements projects supporting and promoting the activities of the United Nations in Poland. In particular, we run projects and programs related to sustainable development and the 2030 Agenda, socio-civic activity, education and the involvement of young people as well as the crucial pillar of human rights and democracy. We promote democratic values, intercultural dialogue and spread knowledge about the United Nations (UN) and Poland's role in this organization with passion and commitment.

Understanding the great importance of education and exchange of views, we involve youth in our programs, both from primary and secondary schools, as well as universities and all those who want to share their knowledge and experience with us. In addition, we support young social leaders and build friendly relations between the youth of our country and third countries.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Adam Dziedzic, Prezes Zarządu
Magdalena Kania, Wiceprezes Zarządu
Tomasz Biernacki, Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Biszczanik, Członkini Zarządu
Mikołaj Sołtysiak, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej