Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "Kuźnia Sztuki"

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "Kuźnia Sztuki"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 861 06 84
Adres rejestrowy
Ulica
Paderewskiego 10a
Kod pocztowy
34-300
Miejscowość
Żywiec
Województwo
śląskie
Powiat
żywiecki
Gmina
Żywiec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000395641
REGON
24275026800000
NIP
553-25-07-995
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie szeroko rozumianej sztuki, kultury, tradycji regionalnych oraz rekonstrukcji, szczególnie historycznych, ekologii i ochrony zwierząt w tym również gatunków pod ochroną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. promowanie i upowszechnienie kultury i sztuki ludowej oraz sztuki współczesnej w kraju i za granicą poprzez inspirowanie i upowszechnianie postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich społeczno-kulturalnego oddziaływania (zwyczajów, obrzędów, rzeźby, malarstwa, ceramiki, wikliniarstwa, muzyki, gwary, strojów, ochrona obiektów architektonicznych, pokazów i widowisk rekonstrukcyjnych prezentujących styl życia naszych przodków, tradycji rzemieślniczej i rękodzielniczej oraz ochrona ginących zawodów (zabawkarstwa, zdobnictwa bibułkowe, malarstwa na szkle, wikliniarstwa) . Propagowanie czynnego uczestnictwa społeczeństwa w sztuce i kulturze poprzez rozwijanie życia kulturalnego
b. organizowanie i udział w imprezach promujących działania na rzecz ochrony zwierząt - podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ekologii i ochrony środowiska naturalnego
c. ochrona zabytków (miejsc, budynków zabytkowych) oraz obiektów ruchomych oraz dziedzictwa przyrodniczego
d. dokumentowanie dziedzictwa kulturowego - kultury, sztuki, tradycji oraz rekonstrukcja beskidzkiej zabudowy wiejskiej w celach edukacyjnych, warsztatowych, organizowanie plenerowych wydarzeń kulturalnych
e. organizacja spotkań, projektów, plenerów, konkursów, warsztatów, happeningów, instalacji, performance, graffiti, wystaw, wernisaży, koncertów, konferencji, festiwali i imprez kulturalnych, działań edukacyjnych w kraju i zagranicą, prezentacji odwołujących się do stylu życia w poszczególnych epokach ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków oddalonych od centrów kulturowych. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych integrujących różne dziedziny szeroko rozumianej kultury
f. wspieranie grup rekonstrukcji historycznych - pomoc przy tworzeniu dawnych obrzędów, strojów, przedstawień rzemiosła i stylu życia ludzi.
g. wykorzystywanie różnych form teatralnych i muzycznych zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych w celu przybliżenia społeczeństwu historii i sztuki regionu Beskidów
h. aktywizacja kulturalna i zawodowa społeczeństwa lokalnego Beskidów, wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju świadomości tożsamości kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz patologią, integracja osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie z społeczeństwem, a także osób zagrożonych utratą pracy i pozostających bez pracy.
i. wspieranie integracji krajów europejskich poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej, artystycznej pomiędzy regionami
j. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych i kulturalnych samorządowych oraz niepublicznych zwłaszcza w zakresie edukacji artystycznej oraz angażowanie ich w działania mające na celu identyfikację i utożsamianie z własnym regionem
k. prowadzenie działalności wystawienniczej - organizowanie wystaw i wernisaży
l. gromadzenie dokumentacji i wymiana informacji dotyczących zdarzeń artystycznych
m. promocja sztuki polskiej w kraju i zagranicą.
n. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kultury i sztuki oraz działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,, instytucji i osób powiązanych ze sztuką
o. promocja i organizacja wolontariatu oraz działań obywatelskich wspomagających rozwój demokracji
p. współpraca z samorządem lokalnym (jednostkami samorządu terytorialnego) , administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi i społecznymi w celu realizacji statutowej działalności.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Małgorzata Gabryel, prezes fundacji
Lilianna Pleńkowska, wiceprezes fundacji
Sabina Haczek, sekretarz fundacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej