Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Przemysłowa 1
Kod pocztowy
21-044
Miejscowość
Trawniki
Województwo
lubelskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Trawniki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000407166
REGON
06137387700000
NIP
712-32-70-002
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowymi celami Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa oraz wspieranie osób fizycznych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Do szczegółowych zadań Stowarzyszenia należy:

  • działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i postaw lokalnych;
  • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: bezrobotni, niepełnosprawni, seniorzy, kobiety, młodzież i dzieci;
  • inicjowanie i wspieranie działań w zakresie edukacji, kultury i sportu;
  • wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska, ekologii i promocji agroturystyki;
  • działalność charytatywna;
  • realizowanie projektów własnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej