Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
604 539 493
Adres rejestrowy
Ulica
Okopowa 15A lok. 210
Kod pocztowy
78-100
Miejscowość
Kołobrzeg
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
kołobrzeski
Gmina
Kołobrzeg
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000394819
REGON
32113216700000
NIP
6711809615
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2017
Ludzie
Liczba członków
108
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.
Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
1) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) ekologii,
4) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) turystyki i krajoznawstwa,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;,
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) promocji i organizacji wolontariatu.

Celem UTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu), polegającej na:
1) prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych,
2) włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
3) wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,
4) udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
5) aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
6) upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
7) stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,
8) innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
9) wspieraniu idei wolontariatu,
10) szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Urszula Mioduszewska, wiceprezes
Irena Frankiewicz, prezes
Genowefa Majewska, skarbnik
Jadwiga Wawrzonek, sekretarz
Stefan Mieszkowski, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej