Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych "Razem"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
22-455
Miejscowość
Miączyn
Województwo
lubelskie
Powiat
zamojski
Gmina
Miączyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000321939
REGON
06044376500000
NIP
922-29-74-061
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia było prowadzenie działalności w zakresie rozwoju edukacji, kultury, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, a także udzielanie pomocy i wsparcia mieszkańcom Miączyna (w szczególności dzieciom, młodzieży, kobietom, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej).

Stowarzyszenie swe cele realizowało poprzez następujące formy działań:

 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, sławnymi ludźmi, zainteresowanymi rozwojem społecznym
 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, wydawniczej, rehabilitacyjnej służącej realizacji celów statutowych
 • wsparcie finansowe dla budowanych lub remontowanych obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury Miączyna
 • organizowanie konkursów, festynów, imprez okolicznościowych, sportowych, rekreacyjnych i innych i ich finansowanie
 • pomoc w wyposażaniu placówek oświatowych w sprzęt sportowy, materiały i pomoce dydaktyczne
 • wsparcie finansowe najuboższych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 • fundowanie stypendiów dla uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum
 • organizację wycieczek i wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji, spotkań ze specjalistami w danej dziedzinie dla mieszkańców Miączyna
 • zorganizowanie wolontariatu
 • stworzenie centrali usług doradczych dla rodzin, osób bezrobotnych
 • kultywowanie miejscowej tradycji i obrzędów
 • organizowanie przedsięwzięć agroturystycznych i turystycznych
 • wspieranie finansowe, rzeczowe miejscowej Parafii Rzymsko-Katolickiej, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, klubu sportowego, biblioteki, ośrodka zdrowia, posterunku policji
 • pozyskiwanie środków pomocowych, dotacji w ramach funduszy unijnych i innych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej