Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

"Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Siódemka"

"Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Siódemka"
Zakończyła działalność
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 533 69 61
Adres rejestrowy
Ulica
Żołnierska 39
Kod pocztowy
10-560
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000321799
REGON
28037026300000
NIP
7393858260
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanych w celu prowadzenia działań na rzecz Gimnazjum nr 7 w Olsztynie, uczniów, rodziców w tym opiekunów prawnych, nauczycieli, środowiska lokalnego.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie, wspieranie, prowadzenie działań na rzecz wychowania, oświaty, edukacji, szkolnictwa i nauki.
 2. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna rodzinom, uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tyh rodzin i osób.
 3. Działania na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym uczniów, rodziców, rodzin.
 4. Wspieranie działań na rzecz dobroczynności.
 5. Promowanie, wspieranie, prowadzenie działań oraz inicjatyw w obszarze edukacji, kultury, dziedzictwa regionalneg, narodowego, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia.
 6. Działania na rzecz wspierania promocji przedsiębiorczości w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, interpersonalnych uczniów, rodziców i nauczycieli.
 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczeństwa lokalnych.
 8. Wspieranie działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym w sytuacjach kryzysowych , klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.
 9. Kreowanie działań na rzecz integracji społecznej, rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwem.
 10. Promocja i organizacja wolontariatu.
 11. Przeciwdziałania patologiom społecznym, uzależnieniom, zachowaniom dysfunkcyjnym.
 12. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji.
 13. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży uczących się w Gimnazjum nr 7 w Olsztynie.
 14. Wspieranie uczniów, Gimnazjum nr 7, zdolnych w zdobywaniu wykształcenia i wszechstronnym rozwoju.
 15. Promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do konkurencyjności na rynku edukacyjnym a tym samym do podniesienia jakości edukacji w Gimnazjum nr 7 w Olsztynie.
 16. Działanie na rzecz rozwoju edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży.
 17. Działania na rzecz wypoczynku młodzieży.
 18. Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.
 19. Działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej