Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
500 621 151
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 9:00 - 17:00; środa, czwartek w godz. 9:00 - 14:00.
Ulica
3 Maja 5 lok. 6
Kod pocztowy
41-300
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000321586
REGON
24110847500000
NIP
629-24-14-101
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele statutowe:

 1. Organizowanie wodnej służby ratowniczej
 2. Zapobieganie utonięciom i innym wypadkom w wodzie przez:
 • Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
 • Egzaminowanie i wydawanie dokumentów potwierdzających umiejętność pływania.
 • Propagowanie w społeczeństwie zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą, kąpieli oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu wodnego.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szkolenie profesjonalnej służby ratowniczej.
 • Nadawanie i weryfikowanie stopni ratowniczych.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących umiejętności ratownicze.
 • Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego.
 • Dokonywanie przeglądów obiektów takich jak kąpieliska, pływalnie i parki wodne.
 • Stwierdzanie zagrożeń osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne oraz występowania do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń stwarzających takie zagrożenie
 • Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
 • Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.
 1. Występowanie w obronie interesów ratowników WOPR
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych
 3. Wymianę doświadczeń i współpracę z organizacjami pokrewnymi
 4. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
 5. Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.

Misją WOPR w Dąbrowie Górniczej jest zapobieganie oraz niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzi w wodzie. Cele te WOPR realizuje poprzez szeroko rozumianą profilaktykę oraz i kształcenie świadomości młodych ludzi pod kątem odpowiedzialności i bezpieczeństwa za życie własne oraz drugiego człowieka podczas wypoczynku nad wodą. Umiejętność pływania, udzielania pierwszej pomocy oraz ratowania jest w dzisiejszych czasach sprawą priorytetową. Im wyższa będzie świadomość młodych ludzi na temat zagrożeń w wodzie i sposobom ich uniknięcia, tym bezpieczniej będzie na polskich wodach. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej poza realizacją kluczowych zadań związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego na wodzie, jest propagatorem aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz zdobywania przez nich uprawnień i umiejętności przydatnych podczas bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
Umiejętności zdobywane na kursach takie jak: ratownictwo wodne z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, nauka pływania sportowego i ratowniczego, umiejętność prowadzenia łodzi motorowej i podejście do poszkodowanego dodatkowo przyczyniają się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności młodych ludzi za drugą osobę, oraz uczą umiejętności ratowania życia ludzkiego w różnych sytuacjach. Ponadto WOPR wdraża młodego człowieka do przyszłej pracy zawodowej w charakterze ratownika WOPR poprzez organizację wolontariatu, dzięki któremu młody ratownik poznaje tajniki i specyfikę pracy ratownika na akwenach otwartych oraz pływalniach czy aqua-parku na terenie miasta Dąbrowy Górniczej, pod okiem doświadczonych ratowników i instruktorów ratownictwa. Dąbrowskie WOPR umożliwia nowym ratownikom możliwości pracy zarobkowej, dla osób już od 16 roku życia. Szkolenia nadające kwalifikacje i uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu ratownika WOPR, sternika motorowodnego są dla uczestników realizowane odpłatnie.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań

Zarząd

Ewelina Latosik, Skarbnik/Kierownik Biura WOPR
Rafał Konarski, Vice Prezes
Grzegorz Hofman, Vice Prezes
Edward Kaleta, Vice Prezes
Andrzej Latosik, Prezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej