Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja Imago
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
519 055 411
Telefon
513 362 807
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
al. Hallera 123
Kod pocztowy
53-201
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000321082
REGON
02091016900000
NIP
8971751629
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Główne obszary działalności Fundacji:

 • Usługi prozatrudnieniowe (Fundacja posiada wpis do KRAZ)

 • Usługi społeczne – wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

 • Rozwój kadr instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i ngo

 • Networking – łączenie instytucji reprezentujących różne sektory gospodarki

 • Współpraca ponadnarodowa

 • Innowacje społeczne

W ramach w/w obszarów realizujemy takie działania jak m.in.:

 • Poradnictwo zawodowe/kariery

 • Staże

 • Szkolenia (w tym on-line)

 • Wsparcie psychologiczne

 • Programy mobilności ponadnarodwej

 • Usługi asystenckie i przerwy wytchnieniowej

 • Superwizja grupowa i indywidualna dla specjalistów z zawodów pomocowych (doradcy, asystenci itd.)

 • Mentoring dla kadry zarządzającej w trakcie procesów wdrożeniowych (metodologie, narzędzia)

 • Sieciowanie instytucji

 • Warsztaty, seminaria, konferencje, wizyty studyjne (w kraju i zagranicą)

 • Badania, raporty i ekspertyzy

 • Usługi ewaluacji

 • Projektowanie usług społecznych (service design)

 • Tłumaczenia i publikacje wydawnictw dla instytucji rynku pracy i pomocy społecznej

Od 2009 roku zrealizowaliśmy ponad 70 projektów międzysektorowych w dziedzinie integracji społecznej, edukacji i rozwoju zawodowego, skierowanych dla młodzieży, osób 50+, osób z  niepełnosprawnościami  i ich opiekunów, a także innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych społecznie (ponad 1000 Uczestników działań aktywizacyjnych).

Jesteśmy członkiem krajowych i zagranicznych sieci współpracy m.in.:

 • Polska Unia Zatrudnienia Wspieranego,

 • Koalicja na rzecz Usług Asystenckich,

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Krótkiej Przerwy (International Short Break Association)

 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Woj. Dolnośląskiego

Od wielu lat rozwijamy działania w ramach współpracy międzynarodowej, m.in.:

 • ponad 20 projektów współpracy ponadnarodowej lub projektów z komponentem ponadnarodowym

 • ponad 20 Partnerów z: Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Danii, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii, Irlandii itd.

 • zagraniczne wizyty studyjne dla ponad 200 uczestników

 • międzynarodowe warsztaty, seminaria i konferencje

 • międzynarodowe grupy eksperckie

 • adaptacja i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
29.09.2022
Centrum Aktywności BAZA to pierwsza w Polsce placówka wspierająca Osoby z Niepełnosprawnościami poprzez kontakt z naturą i działania outdoorowe. Centrum mieści się we Wrocławiu, w jednej z dostępnych dla Osób z Niepełnosprawnościami sal SWPS, często jednak świeci pustkami, bo osoby skupione wokół centrum Baza, większość czasu spędzają w naturze.
Publicystyka
26.01.2015
Kontraktowanie usług rynku pracy stało się faktem. Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy uruchamiają procedury wyboru podmiotów, które będą realizowały usługę, polegającą na doprowadzeniu i utrzymaniu w zatrudnieniu osób długotrwale bezrobotnych. Udział w kontraktach może być ogromną szansą na rozwój organizacji reprezentujących trzeci sektor.
Publicystyka
09.01.2015
Fundacja Imago nie jest wielką organizacją z bardzo długimi tradycjami. Mimo tego od 2009 roku przeprowadziła kilkadziesiąt projektów, z których skorzystało ponad 1000 beneficjentów. Czego pozarządowe instytucje rynku pracy mogą nauczyć się od Imago?

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Piotr Kuźniak, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej