Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Ogród Serca
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 234 45 88
Telefon
510 285 510
Telefon
42 712 02 92
Adres rejestrowy
Ulica
Romanowska 55D lok. 30
Kod pocztowy
91-174
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000319975
REGON
10061344900000
NIP
947-19-59-066
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 • promocja integracji społecznej;
 • rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
 • pomoc wspomagająca rozwój domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  domów samotnej matki;
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność charytatywna;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
  -działalność kulturalna, edukacyjna, oświatowa.

Prowadzone działania:
Od października 2010 roku realizujemy projekt dla 40 mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki, współfinansowany ze środków EFS w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pt.:"Podstawy języka angielskiego na wsi".
W naszym mieście wspomagamy działalność dwóch domów dziecka i ośrodka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dzięki współpracy z AISEC gościliśmy w DD2 przez 6 wakacyjnych miesięcy wolontariuszkę z Rosji. Zakupiliśmy wykładziny oraz przedmioty, stanowiące wyposażenie Sali Doświadczania Świata w Ośrodku.
We wrześniu 2010 roku pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego zogranizowaliśmy koncert charytatywny "Trzej Polscy Tenorzy", który powstał we współpracy z panem Dariuszem Stachurą, artystą i panią Katrzyną Osińską, dyrektorką Domu Kultury w Koluszkach, oraz z udziałem Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi.

W dniach 14.12.2010 - 22.12.2010 nasza fundacja wraz z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ŁSSO nr 4 w Łodzi zebrała trzy duże worki słodyczy i przekazała je wychowankom Domu Dziecka nr 1 i Domu Dziecka nr 2 w Łodzi, oraz Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej