Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 677 29 54
Adres rejestrowy
Ulica
Hoża 1
Kod pocztowy
60-591
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000319648
REGON
30101283000000
NIP
779-23-48-879
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego powstała 2008 roku w Poznaniu w celu:

 • podnoszenia kwalifikacji osób w celu przystosowania do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • wyrównywania szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych oraz pozostających bez pracy
 • wspierania kształcenia ustawicznego i pozaszkolnego
 • wspierania rozwoju obszarów wiejskich, zdegradowanych części miast, obszarów poprzemysłowych, a także powojskowych
 • wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • wspierania rozwoju nowoczesnych technologii i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy
 • wspierania rozwoju turystyki
 • wspierania ochrony środowiska
 • promocji zdrowej żywności
 • wspierania rozwoju kulturalnego regionu
 • wspierania dialogu międzykulturowego i tolerancji
 • wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • wspierania rozwoju demokracji lokalnej i dostarczanie wiedzy o funkcjonowaniu samorządu lokalnego
 • wspierania aktywnego obywatelstwa młodych ludzi oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym i publicznym
 • promocji integracji europejskiej oraz dostarczanie informacji o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej