Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Razem Dla Radomki"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
48 385 89 96
Telefon
48 385 89 96
Adres rejestrowy
Ulica
Wernera 9/11
Kod pocztowy
26-610
Miejscowość
Radom
Województwo
mazowieckie
Powiat
Radom
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000319441
REGON
14167039800000
NIP
796-28-60-152
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
70
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.

Działania Stowarzyszenia mają na celu:

 • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów PROW, dla obszaru gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.
 • wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 2,
 • promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 2,
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 2,
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 2,
 • ochronę różnorodności przyrodniczej flory i fauny,
 • poprawę warunków w zakresie ochrony środowiska,
 • rozwój gospodarczy na zasadach ekorozwoju,
 • prawidłowe wykorzystanie zasobów wodnych,
 • tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, kultury, sportu i dziedzictwa narodowego,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
aktywizacja lokalna

Zarząd

Michał Komorek, Skarbnik
Ewa Ofiara, Sekretarz
Wojciech Wrzecion, Wiceprezes Zarządu
Stanisław Wiaderek, Wiceprezes Zarządu
Cezary Nowek, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej