Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
519 110 207
Adres rejestrowy
Ulica
Górnośląska 56
Kod pocztowy
62-800
Miejscowość
Kalisz
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Kalisz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000319244
REGON
30100059900000
NIP
618-20-96-048
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
300
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działalności stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, społecznej, ekonomicznej i komfortu życia codziennego dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, w szczególności:
1) Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych, pracodawców, szkół, uczelni i innych instytucji.
2) Podniesienie znaczenia samokontroli dla prawidłowego i skutecznego leczenia cukrzycy.
3) Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę w państwie i społeczeństwie.
4) Integracja środowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, ich rodzin pomiędzy sobą oraz z ludźmi zdrowymi.
5) Organizowanie i prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Stowarzyszenie jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa oraz prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.

Tożsamość Stowarzyszenia kształtowana jest w oparciu o zasady:
a) równości szans wszystkich dzieci i młodzieży z cukrzycą w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dzieci i młodzieży;
b) sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka;
c) tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów, integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych;
d) działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

Reklama

Zarząd

Agnieszka Skitek, Członek
Mirosława Drużbiak, Sekretarz
Agnieszka Głuchowska, Skarbnik
Jadwiga Secler, z-ca Prezesa
Elżbieta Świtaj, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej