Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Twoja Sprawa"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 228 508
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00. Dodatkowo istnieje możliwość kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej organizacji.
Ulica
Aleja Niepodległości 245 lok. 74
Kod pocztowy
02-009
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000319230
REGON
14176110300000
NIP
952-20-66-273
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Twoja Sprawa jest organizacją, której statutowymi celami są ochrona dzieci i młodzieży przed treściami pornograficznymi i seksualizującymi oraz ochrona interesu konsumentów. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Już wcześniej jednak członkowie Stowarzyszenia i osoby z nim związane włączali się w różne inicjatywy obywatelskie mające na celu sprzeciwianie się niektórym przekazom w przestrzeni publicznej, które naruszają interesy konsumentów, w szczególności poprzez rozpowszechnianie reklam i innych przekazów w przestrzeni publicznej szkodliwych dla dzieci i młodzieży oraz w inny sposób godzące w dobre obyczaje.

Cele Stowarzyszenia:

 1. współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie aktywności społecznej obywateli Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. ochrona interesów konsumentów, w szczególności ochrona przed reklamą niezgodną z prawem lub dobrymi obyczajami;
 3. ochrona interesów przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji, w szczególności czynami nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy oraz innymi działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami;
 4. ułatwianie obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej wyrażania opinii na temat przekazów obecnych w przestrzeni publicznej, w szczególności na temat reklam, przejawów kultury masowej i innych przekazów medialnych;
 5. przeciwdziałanie przekazom w przestrzeni publicznej, szczególnie w kulturze masowej i reklamie, które godzą w dobre obyczaje, rodzinę i przyrodzoną godność człowieka lub które są szkodliwe dla dzieci i młodzieży;
 6. promowanie szczególnie dobrych treści obecnych w kulturze masowej, reklamie i innych przekazach w przestrzeni publicznej, upowszechniających dobre obyczaje, wartości rodzinne, przyrodzoną godność człowieka oraz dobro dzieci i młodzieży;
 7. integrowanie i wspomaganie obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, w tym osób zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia, w podejmowaniu inicjatyw o charakterze obywatelskim, które będą przyczyniać się do obrony i promowania dobrych obyczajów, wartości rodzinnych, przyrodzonej godności człowieka i dobra dzieci i młodzieży;
 8. ochrona dzieci i młodzieży przed treściami pornograficznymi i seksualizującymi;
 9. ochrona interesu konsumentów przed naruszeniami przepisów prawa, w szczególności przepisami znajdującymi zastosowanie do rozpowszechniania treści pornograficznych;
 10. podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, w szczególności przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 11. podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przestępczości i jej przyczynom, w szczególności w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prawa konsumentów
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
75 1940 1076 3066 5428 0000 0000
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej