Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie "Twoja Sprawa"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 228 508
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00. Dodatkowo istnieje możliwość kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej organizacji.
Ulica
Aleja Niepodległości 245 lok. 74
Kod pocztowy
02-009
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000319230
REGON
14176110300000
NIP
952-20-66-273
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Twoja Sprawa jest organizacją, której statutowymi celami są ochrona dzieci i młodzieży przed treściami pornograficznymi i seksualizującymi oraz ochrona interesu konsumentów. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Już wcześniej jednak członkowie Stowarzyszenia i osoby z nim związane włączali się w różne inicjatywy obywatelskie mające na celu sprzeciwianie się niektórym przekazom w przestrzeni publicznej, które naruszają interesy konsumentów, w szczególności poprzez rozpowszechnianie reklam i innych przekazów w przestrzeni publicznej szkodliwych dla dzieci i młodzieży oraz w inny sposób godzące w dobre obyczaje.

Cele Stowarzyszenia:

 1. współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie aktywności społecznej obywateli Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. ochrona interesów konsumentów, w szczególności ochrona przed reklamą niezgodną z prawem lub dobrymi obyczajami;
 3. ochrona interesów przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji, w szczególności czynami nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy oraz innymi działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami;
 4. ułatwianie obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej wyrażania opinii na temat przekazów obecnych w przestrzeni publicznej, w szczególności na temat reklam, przejawów kultury masowej i innych przekazów medialnych;
 5. przeciwdziałanie przekazom w przestrzeni publicznej, szczególnie w kulturze masowej i reklamie, które godzą w dobre obyczaje, rodzinę i przyrodzoną godność człowieka lub które są szkodliwe dla dzieci i młodzieży;
 6. promowanie szczególnie dobrych treści obecnych w kulturze masowej, reklamie i innych przekazach w przestrzeni publicznej, upowszechniających dobre obyczaje, wartości rodzinne, przyrodzoną godność człowieka oraz dobro dzieci i młodzieży;
 7. integrowanie i wspomaganie obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, w tym osób zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia, w podejmowaniu inicjatyw o charakterze obywatelskim, które będą przyczyniać się do obrony i promowania dobrych obyczajów, wartości rodzinnych, przyrodzonej godności człowieka i dobra dzieci i młodzieży;
 8. ochrona dzieci i młodzieży przed treściami pornograficznymi i seksualizującymi;
 9. ochrona interesu konsumentów przed naruszeniami przepisów prawa, w szczególności przepisami znajdującymi zastosowanie do rozpowszechniania treści pornograficznych;
 10. podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, w szczególności przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 11. podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przestępczości i jej przyczynom, w szczególności w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
23.06.2015
Dramatyczny wzrost liczby dzieci – z 19% do 31% w ciągu dwóch lat – które korzystają z pornografii dzięki mobilnemu internetowi.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prawa konsumentów
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
75 1940 1076 3066 5428 0000 0000
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej