Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Fabryka Projektów Społecznych
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
791 122 442
Adres rejestrowy
Ulica
Żwirki i Wigury 99a
Kod pocztowy
02-089
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000319188
REGON
14167011600000
NIP
701-01-60-826
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fabryka Projektów Społecznych powstała w konkretnym celu - chcemy zmieniać świat. Robimy to tworząc i realizując projekty, które zmieniają rzeczywistość na bardziej przyjazną dla ludzi.
Wiemy, że małe, lokalne działania torują drogę globalnym zmianom. Dlatego cierpliwie tworzymy i realizujemy - wspólnie z innymi - projekty „blisko ludzi”, angażując ich samych w cały proces.
Fabryka to ludzie - ludzie o różnych zainteresowaniach, doświadczeniach czy kompetencjach. To pomysły, czasem szalone. To fundacja. To miejsce, gdzie czujemy się dobrze.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak to wszystko wygląda na co dzień, spotkaj się z nami :)

Cele działania Fundacji wg Statutu:

Fundacja została powołana w celu wspierania i stymulowania procesów zrównoważonego rozwoju nowoczesnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałania wszelkim czynnikom zakłócającym ten proces.
Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi działalność z zakresu:

 1. diagnozowania sytuacji społecznej;
 2. badania i monitoringu procesów społecznych;
 3. upowszechniania wyników badań i analiz;
 4. inicjowania i moderowania procesu zmian społecznych;
 5. przygotowywania wydawnictw i stron internetowych o charakterze edukacyjno-informacyjnym rozpowszechniających wiedzę dotyczącą rozwoju społecznego;
 6. wspierania i promowania wszelkich działań na rzecz współpracy pomiędzy różnymi aktorami sceny społecznej;
 7. organizowania kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu równości praw kobiet i mniejszości narodowych, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz patologiom życia publicznego i społecznego;
 8. tworzenia oraz prowadzenia placówek edukacyjnych, badawczych i informacyjnych;
 9. organizacji szkoleń i aktywnego doradztwa oraz realizacji programów edukacyjnych;
 10. organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i debat;
 11. promowania i wspierania aktywnych postaw jednostki poprzez finansowanie indywidualnych stypendiów;
 12. moderowania i wspierania procesu współpracy międzysektorowej;
 13. organizowania, finansowania i popierania działalności informacyjnej zbieżnej z celami Fundacji;
 14. współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz międzynarodowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

Zrealizowane projekty:

Projekt "Aktywne Liderki" realizowany był przez Fundację w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2009 roku. Jego celem było zwiększanie udziału kobiet w życiu publicznym i promocja idei równych szans kobiet i mężczyzn.
Wspólnie stworzyliśmy cztery grupy kobiet; wspieraliśmy Je w rozwijaniu ich kompetencji twardych (w obszarze Gender Mainstreaming) i miękkich - poprzez rozwijanie umiejętności liderskich. W projekcie wzięła udział grupa czterdziestu kobiet z czterech różnych miast: Radomia, Lublina, Białegostoku i Łodzi. Zakończeniem projektu była realizacja przez uczestniczki czterech konferencji na wybrane przez siebie tematy.
Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Partnerem projektu była Lirene.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej