Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Stowarzyszenie Przestrzeń
Kontakt
Telefon
502 926 060
Adres rejestrowy
Ulica
Żeromskiego 6 lok. 11
Kod pocztowy
07-100
Miejscowość
Węgrów
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
węgrowski
Gmina
Węgrów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba mieści się na III piętrze, bez opcji windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000319146
REGON
14171197300000
NIP
824-17-67-227
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
1) realizowanie działań kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji,
2) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
3) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji,
4) realizowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) realizacja działań na rzecz ekologii i ochrony praw zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
7) wspomaganie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Płaszczyzna działań: kulturalno - społeczna. Działania na rzecz tolerancji, równouprawnienia, praw człowieka, praw zwierząt, ochrony środowiska.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
muzyka
film
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej