Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja DKMS
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 882 94 00
Telefon
22 882 94 02
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek-piątek 8:00- 16:00
Ulica
Altowa 6 lok. 9
Kod pocztowy
02-386
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Po wcześniejszym poinformowaniu pracowników Fundacji jest możliwość odwiedzin osób z niepełnosprawnościami wejściem z windą z pozimu podziemnego garażu.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000318602
REGON
14166778100000
NIP
5222908659
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
130
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
W TOBIE NADZIEJA NA DOPASOWANIE. Zarejestruj się jako potencjalny Dawca szpiku!

W TOBIE NADZIEJA NA DOPASOWANIE. Zarejestruj się jako potencjalny Dawca szpiku!

Wesprzyj Fundację DKMS

przekaż darowiznę na cele statutowe

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta w Polsce i na świecie, potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych.

www.dkms.pl

Działający przy fundacji Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, jest największy w Polsce a zarejestrowanych jest w nim ponad 1,9 mln potencjalnych Dawców szpiku, spośród których ponad 12 500 osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik Pacjentom darując im tym samym szansę na życie.

W Polsce co 40 min, a na świecie co 27 sekund, ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę lub inny nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego.

Nasze cele realizujemy między innymi poprzez następujące działania:

· zorganizowanie i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych krwi obwodowej;

· edukację społeczną w zakresie dobrowolnego dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych;

· pozyskiwanie, badanie i opieka nad potencjalnymi Dawcami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz opieka nad Dawcami szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych;

· pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku;

· prowadzenie dokumentacji i przekazywanie danych przewidzianych prawem do centralnego rejestru Dawców szpiku i krwi pępowinowej Poltransplant;

· współpracę z innymi Ośrodkami Dawców Szpiku, ośrodkami transplantacyjnymi i rejestrem Dawców szpiku i krwi pępowinowej na terenie Polski i poza jej granicami;

· badania i wspieranie badań w zakresie poszukiwania i dopasowywania niespokrewnionych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych;

· badania potrzeb osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin i lekarzy;

· działalność mającej na celu pozyskiwanie funduszy na działania na rzecz osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;

· wspieranie osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin w zakresie wielospecjalistycznych konsultacji (wsparcie psychoonkologiczne, medyczne, socjalne, dietetyczne, rehabilitacyjne itp.);

· inicjowanie grup wsparcia dla osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;

· współpracę oraz wspieranie innych organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w podobnym do Fundacji obszarze.

Fundacja DKMS jest polską organizacją, działającą od 2008, funkcjonującą zgodnie z polskim prawem, na podstawie zezwolenia Ministra Zdrowia, aktualizowanego raz na 5 lat, ostatnia taka decyzja została nam wydana w 2021 roku. Fundacja działa w interesie najwyższego dobra, jakim jest ludzkie życie, pomaga chorym na nowotwory krwi poprzez rejestrowanie nowych potencjalnych Dawców, którzy w ten sposób stają się realną szansą na życie dla Pacjentów potrzebujących przeszczepienia komórek macierzystych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
16.11.2023
W idealnym świecie każdy pacjent onkologiczny powinien mieć zapewnioną konsultację psychologiczną, ale ten świat – w polskiej hematoonkologii – jest daleki od ideału. Jak pokazuje raport IQIVIA „Wsparcie psychologiczne w ośrodkach hematoonkologicznych”, przygotowany dla Fundacji DKMS, dostęp do opieki psychologicznej nie jest zapewniony na równym poziomie w różnych ośrodkach hematoonkologicznych.
Publicystyka
25.10.2023
W Polsce co roku diagnozuje się około 1100-1200 nowych przypadków nowotworów u dzieci, a blisko 40 proc. stawianych diagnoz to schorzenia układu krwiotwórczego, w tym białaczki i chłoniaki. Choroba zmienia codzienność małych pacjentów, ale nie sprawia, że przestają marzyć i snuć plany na przyszłość. Celem nowej kampanii fundraisingowej Fundacji DKMS pod hasłem: „Kiedy dorosnę…” jest wsparcie dzieci w walce z nowotworami krwi i zapewnienie im szansy na spełnianie marzeń oraz aspiracji w już zdrowym, dorosłym życiu.
Publicystyka
20.03.2023
Rejestracja w bazie potencjalnych dawców szpiku nie jest skomplikowana i tak o niej myśli zdecydowana większość respondentów, którzy wzięli udział w ogólnopolskim badaniu zrealizowanym przez Biostat[1]. 76 proc. badanych wskazało, że rejestracja jest łatwa. Podobny odsetek uczestników zadeklarował, że proces ten jest szybki – 71 proc.

Organizacja jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Opis specyfiki usług:

W Fundacji DKMS rozróżniamy dwa rodzaje działalności: działalność statutową oraz działalność gospodarczą, przy czym działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest działalnością wynikającą ze statutu, ale jako działalność pożytku publicznego z marżą rozpoznawana jest w księgach Fundacji jako działalność gospodarcza.

Działalność pożytku publicznego z marżą Fundacji dotyczy koordynacji:
-typowania potwierdzającego potencjalnego Dawcy,
-badań markerów chorób zakaźnych wraz z oznaczeniem grupy krwi i czynnikiem Rh,
-pobrania materiału przeszczepowego i dostarczenie do kliniki Pacjenta,
-transportu krwi potencjalnego Dawcy.

Realizujemy usługi publiczne: Nie

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Ewa Magnucka-Bowkiewicz, Prezes Zarządu
Agnieszka Wodzińska, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
92124062921111001055300549
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej