Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy"

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 311 46 91
Telefon
41 311 46 90
Adres rejestrowy
Ulica
Spacerowa 7
Kod pocztowy
26-026
Miejscowość
Morawica
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Morawica
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro znajduje się na parterze, w budynku posiadającym podjazd dla wózków.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000318328
REGON
26026617900000
NIP
657-28-07-474
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
43
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

LGD Perły Czarnej Nidy ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności, propagowanie działań na rzecz realizacji LSR, poszukiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych, promocję obszarów wiejskich położonych na terenie działania LGD, udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwanie środków na ich realizację.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pomoc w samozatrudnieniu

Zarząd

Arkadiusz Jędras, Wiceprezes
Rafał Wilk, Wiceprezes
Marcin Dziewięcki, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej